Seminaarit > Mielen ja kehon rajapinnalla

5.-6.5.2017: Mielen ja kehon rajapinnalla

Seminaari, 5.-6.5.2017, Helsinki
Mielen ja kehon rajapinnalla
Mind/Body -ykseyden parantaminen

Dr. Richard Kradin, USA & prof. Seppo Vainio, Oulu

Seminaari on hyväksytty erikoislääkärikoulutukseksi. Tarkemmat tiedot >

Tässä kaksipäiväisessä seminaarissa professori, lääkäri, tutkija ja psykoanalyytikko Richard Kradin valottaa kiisteltyä plasebovaikutusta. Suuri osa aiheen käsittelystä perustuu kehityspsykologian ja -neurologian tutkimuksesta saatuun uusimpaan tietoon, joka pyrkii selittämään, mitä varhaislapsuuden kiintymyssuhteissa oikein tapahtuu ”mielen aivoissa”. Kradin keskittyy tarkastelemaan, miten tehokkaasti mieli voi parantaa kehoa ja miten pitkälle kyse on sisäsyntyisestä kyvystä. Samalla pohditaan myös sitä, voivatko ammatti-ihmiset myötävaikuttaa tähän prosessiin ja miten.

Toisena päivänä Kradin tarkastelee kehityksellisen stressin ja kiintymyssuhteen häiriöiden vaikutusta: lisäävätkö ne psykosomaattisten oireiden, somatisoitumisen ja konversiohäiriöiden riskiä? Seminaari tarkastelee sairauksien syitä ja hoitoa integroidusta mieli–keho-näkökulmasta lääketieteen, psykoterapian ja psykoanalyysin kannalta.

Kommentaattorina kehitysbiologian professori Seppo Vainio Oulun yliopistosta.

Seminaarissa on simultaanitulkkaus suomeksi.

Sivun alkuun |

Ohjelma

Ohjelma saattaa täsmentyä lähempänä koulutusta, tarkista muutokset tältä sivulta.

Pe 5.5.2017 | Plasebovaikutus – tiedostamattomassa piilevä parantava voima

8.30–9.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi/tee
9.15–9.45 Avaussanat
Pirjo Tuovila, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL
Musiikillinen alkutervehdys
Timo Kiiskinen, laulaja ja lauluntekijä
9.45–10.45 Plasebovaikutuksen mekanismi
Dr. Richard Kradin & Seppo Vainio
 • Plasebovaikutus on automaattinen ja tiedostamaton eikä sitä voi ennakoida tahdon voimalla. Se kuvastaa monimutkaista vuorovaikutusta hermoston sisäisen palkitsemisjärjestelmän ja varhaisista kiintymyssuhteista muistiin painuneen käytännön välillä.
 • Plasebovaikutus myötävaikuttaa käytännöllisesti katsoen kaikkeen terapeuttiseen lopputulokseen, vaihtelee voimakkuudeltaan ja todennäköisesti ilmentää myös täysin omaa patologiaansa.
 • Mitkä mekanismit tässä toimivat, ja miten tätä ymmärrystä voidaan sisällyttää psykoanalyyttiseen teoriaan?
10.45–11.00 Tauko
11.00–12.00 Plasebovaikutus parantamisessa
 • Plasebovaikutus tarkoittaa synnynnäistä korjaavaa prosessia, joka palvelee terveyttä
 • Kyse on itseparannuksen prosessista, joka syntyy terapeuttisen kohtaamisen sosiaalisesta vuorovaikutuksesta.
 • Puhutaan suhteen ja immuunijärjestelmän aktivoitumisen välisestä rajapinnasta.
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.30 Plasebovaikutus terapeuttisessa kohtaamisessa
  • Plasebovaikutuksen edellyttämät kriittiset elementit ovat merkittävässä määrin päällekkäisiä sen kanssa, mitä nykyisin useimmissa psykoterapioissa pidetään terapeuttisena.
  • Kyse on yksilöiden välisestä dynamiikasta, joka perustuu huolenpitoon, luottamukseen ja empatiaan. Plasebovaikutuksen optimoimisen edellyttämät taidot.
14.30–15.00 Kahvi/tee
15.00–16.30 Plasebovaikutus terapeuttisessa kohtaamisessa (jatkuu)
  • Edellinen istunto jatkuu


La 6.5.2017  | Psykosomaattisten sairauksien kiintoisa kenttä

8.30–9.30 Mitä ymmärrämme mielen ja kehon rajapinnasta I
Dr. Richard Kradin & Seppo Vainio
  • Vaikka vahva todistusaineisto viittaa mielen ja kehon yhteyteen, ihmiset ovat yleensä taipuvaisia kokemaan Psykosomaattiset häiriöt toisistaan erillisinä.
  • Psykosomaattisten häiriöiden esiin nostamat tieteelliset haasteet; miten muuttuvat kulttuuriset käsitykset myötävaikuttavat näiden häiriöiden hämmentävään ilmenemiseen.
  • Esityksessä kuvataan tapauksia, joissa potilaat kärsivät kroonisesta lonkkasärystä, kroonisesta uupumuksesta ja tekohäiriöstä. Tapauksina esimerkkejä haasteista, joita potilaat edustavat psykoterapiassa ja psykoanalyysissa.
9.30–10.00 Kahvi/tee
10.00–11.15 Mitä ymmärrämme mielen ja kehon rajapinnasta II
 • Edellinen istunto jatkuu
11.15–12.15 Lounas
12.15–13.30 Psykosomaattiset häiriöt: kehityksellinen stressi ja kiintymyshäiriöt I
 • Psykosomaattisista häiriöistä kärsivät potilaat ovat hoidon kannalta valtava haaste. Heitä on vaikea diagnosoida ja hoitaa, ja vain harvoin he paranevat täysin. Nykyisin tiedetään vain vähän siitä, miten heidän häiriönsä syntyvät tai miksi heidän oireensa pyrkivät muuttumaan ajan mittaan.
 • Miten kehityksellinen stressi ja kiintymyshäiriöt näyttävät vaikuttavan psykosomaattisten oireiden kasvavaan riskiin.
 • Selittävä mind/body-vuorovaikutuksen malli varhaisessa äidin ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa ja psykosomaattisen patologian lähtökohtana.
 • Terapeuttinen lähestymistapa psykosomaattisista ongelmista kärsivien potilaiden psykologisessa hoidossa tapauksissa, joissa ongelmat johtuvat kehityksellisestä vajeesta.
13.30–14.00 Kahvi/tee
14.00–15.15 Psykosomaattiset häiriöt: kehityksellinen stressi ja kiintymyshäiriöt II
 • Edellinen istunto jatkuu.
15.15–15.30 Päätöskeskustelu ja lopetus

Erinomaisesta tulkkauksesta vastaa Kimmo Absetz.

Sivun alkuun |

o