Seminaarit > Kiintymys ja läheisyys: rakkaussuhteen ymmärtäminen

31.3.-1.4.2017: Kiintymys ja läheisyys: rakkaussuhteen ymmärtäminen

Seminaari, 31.3.-1.4.2017, Hotel Haaga, Helsinki
Kiintymys ja läheisyys: rakkaussuhteen ymmärtäminen ja rakentaminen
Psykodynaamista ja tunnekeskeistä pariterapiaa EFT:tä integroiva seminaari

Dr. Christopher Clulow & Helene Igwebuike, UK

Hotel HaagaSeminaarimme järjestetään Hotel Haagassa, jossa laadukkaan koulutuksen lisäksi tarjolla ovat monipuoliset hyvinvointi- ja liikuntapalvelut. Hotellissa on mm. uudistettu saunaosasto 17 metrin uima-altaineen, hyvinvointihoitola, kuntoklubi sekä jooga- & wellness-studio. Koulutuspäivän jälkeen ehdit mainiosti rentoutua hotellin palveluissa. Hotellin vierestä avautuu Helsingin Keskuspuisto.

Freud kuvasi aikanaan pienen lapsen turvallista kiintymystä äitiinsä tai ensisijaiseen hoitajaansa ”ensimmäisenä ja vahvimpana rakkaussuhteena ja kaikkien myöhempien suhteiden prototyyppinä”. Siitä lähtien alan ammattilaiset ovat arvostaneet tätä vahvojen ihmissuhteiden peruskiveä, kiintymystä. Kaksipäiväisen seminaarin tavoitteena on oppia paremmin ymmärtämään, miten varhaisimmat ihmissuhteemme muodostavat perustan, jolle kaikki aikuisiän rakkaudelliset suhteemme rakentuvat, erityisesti kun roolinamme on olla puoliso tai vanhempi.

Seminaarin ensimmäisenä päivänä tutkitaan, millä tavoin vanhemmat voivat yhdessä myötävaikuttaa lapsen myöhempien ihmissuhteiden pohjana olevan turvallisen kiintymyksen syntymiseen; samoin tutkitaan aikuisten rakkaussuhteita ja sitä, miten ne eroavat vastaavista lapsuuden suhteista; ja lopuksi, miten voimme oppia paremmin ymmärtämään turvallista ja turvatonta parisuhdetta ja miltä tällaiset suhteet näyttävät. Seminaarin toisena päivänä tämä perusta tuodaan terapeuttiseen käytäntöön.

Seminaarin kohderyhmänä ovat kaikki parien ja perheiden kanssa työskentelevät psykoterapeutit, psykologit, hoitajat, neuvojat, lääkärit ja muut työntekijät mm. perheneuvoloissa, perheasiainneuvottelukeskuksissa, väestöliiton neuvoloissa, mielenterveystoimistoissa, psykiatrisissa klinikoissa, kuntoutusyksiköissä; sekä yksityiset psykoterapeutit, jotka haluavat syventää ymmärrystään ja osaamistaan integroimalla psykodynaamisen, psykoanalyyttisen ja tunnekeskeisen terapian syvintä olemusta. Koulutuksesta on hyötyä myös yksilöterapeuttisessa työssä aikuisten, nuorten ja lasten kanssa. Seminaari soveltuu myös kaikille, jotka haluavat ymmärtää lapsuuden kiintymyssuhteiden vaikutusta aikuisiän rakkaus- ja parisuhteisiin sekä vanhemmuuteen.

Tavoite Antaa työkaluja auttaa tehokkaammin pareja ja perheitä, hyödyntäen kiintymyskeskeisen psykodynaamisen pariterapian sekä tunnekeskeisen terapian menetelmiä turvattoman kiintymyssuhteen aiheuttamien traumojen ja ongelmien korjaamiseksi; antaa osallistujille näkemys toimintatavasta, jossa kiintymyspohjaista ihmissuhdetta tukemalla ja tunnetyöskentelyn avulla voidaan auttaa asiakkaita löytämään uudelleen emotionaalinen yhteys toiseen ja yhteys omiin tunteisiinsa.

Seminaarissa on simultaanitulkkaus suomeksi ja suomennetut materiaalit.

Sivun alkuun |

Ohjelma

Ohjelmaan ja aikatauluun on tehty tarkennuksia. Kouluttajat työskentelevät vuorovaikutteisesti molempina päivinä. Ohjelmaan on merkitty kunkin istunnon päävastuullinen kouluttaja.

Pe 31.3.2017 | Rakkaussuhteen ymmärtäminen

8.30–9.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi/tee
9.15–9.30 Avaussanat
Pirjo Tuovila, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL
9.30–10.45 Vanhemmat lapsen kehityksen kehtona
Dr. Christopher Clulow, kommentoijana Helene Igwebuike
 • Vanhempien keskinäisen suhteen merkitys lapsen turvalliselle kiintymykselle. Tutkimme seuraavia aiheita:
  • kolme polkua, joiden kautta vanhempien välinen ristiriita voi vaikuttaa lapseen
  • vanhempien suhteen merkitys sukupolvien yli ulottuvassa turvallisessa kiintymyksessä
  • kehityksellinen haaste: miten luoda kolmenkeskistä tilaa
10.45–11.00 Tauko
11.00–12.15 Miltä rakkaus näyttää
 • Rakkauden luonne kiintymyksen näkökulmasta; miten kehitysprosessit vaikuttavat kumppanin valintaan ja aikuisiän suhdemalleihin:
  • rakkaussuhteen rakennuspalaset, myös affektiivisen neurotieteen ja epigenetiikan kannalta
  • aikuisparin tiedostamattomat sopimukset
  • ”peilaaminen” terapeuttisessa työssä
12.15–13.15 Lounas
13.15–14.30 Kiintymys ja seksuaalisuus
  • Kiintymyksen ja seksuaalisuuden välinen suhde:
   • seksuaalisen kehityksen ja halun luonne
   • kiintymystrauma ja seksuaalisuus
   • tulkinnan rajat terapeuttisessa työssä
14.30–15.00 Kahvi/tee
15.00–16.30 Kiintymys ja väkivaltaisuus
  • Kiintymystrauman ja väkivaltaisuuden välinen suhde parisuhteessa:
   • yksilöiden välisen väkivaltaisuuden teorioita ja tyyppejä
   • idealisaation rooli väkivaltaisuuden psyykkisessä kehittymisessä
   • nimittely ja häpeän tuottaminen paripsykoterapiassa


La 1.4.2017  | Rakkaussuhteen rakentaminen

8.30–9.45 Rakkaus vastaanottohuoneessa I
Helene Igwebuike, kommentoijana Dr. Christopher Clulow
  • Tunnekeskeisen pariterapian prosessi:
   • tunnekeskeinen pariterapia EFT ja sen kolme tehtävää
   • tunnekeskeiset EFT-työkalut ja tunnetyöskentely
   • vuorovaikutuksen kielteisen kehän selvittäminen ja muuntaminen
9.45–10.15 Kahvi/tee
10.15–11.30 Rakkaus vastaanottohuoneessa II
 • Edellisen istunnon teema jatkuu:
  • tunnustamattomien primaaristen tunteiden tavoittaminen ja käsittely
  • näyttelemisen/roolileikin terapeuttinen käyttö, tavoitteena luoda uusia tunnesiteiden ja vuorovaikutuksen kokemuksia
  • tunnekeskeisen EFT-työskentelyn vaiheet ja askeleet
11.30–12.30 Lounas
12.30–13.45 Kiintymysnäkökulman soveltaminen pariterapiaan
Dr. Christopher Clulow & Helene Igwebuike
 • Koko iltapäivän kestävä istunto. Kiintymykseen perustuvan psykodynaamisen näkökulman ja tunnekeskeisen terapian näkökulman merkitys terapiakäytännölle:
  • Bolwbyn näkemys terapeuttisesta prosessista sovellettuna pariterapiaan
  • luennoitsijat keskustelevat omien lähestymistapojensa yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista
  • pariterapiaa tarkastellaan kummastakin näkökohdasta
13.45–14.15 Kahvi/tee
14.15–15.30 Kiintymysnäkökulman soveltaminen pariterapiaan, jatkuu
 • järjestetään ”neuvola”, jossa käsitellään seminaarin osanottajien pariterapiatyössään kohtaamia ongelmia
 • päätöskeskustelu ja lopetus

Erinomaisesta tulkkauksesta vastaa Kimmo Absetz.

Sivun alkuun |