Seminaarit > Luottamuksen ja hoivan lukkojen avaaminen

11.-12.11.2016: Luottamuksen ja hoivan lukkojen avaaminen

Courtney RennickeSeminaari, 11.-12.11.2016, Tampere
Luottamuksen ja hoivan lukkojen avaaminen kiintymyssuhteissaan traumatisoituneen lapsen/nuoren kanssa
Kiintymyskeskeinen, terapeuttinen kasvatustyö kotona, sijaishoidossa ja koulussa

Dr. Courtney Rennicke, USA

Hotelli RosendahlTehokas koulutus ja rentouttava vapaa-aika yhdessä: syksyn koulutuksemme järjestetään uudistetussa, upeassa kokoushotelli Scandic Rosendahlissa Pyhäjärven kauniissa rantamaisemassa, lähellä Tampereen keskustaa. Hotellissa on kattavat vapaa-ajan palvelut uima-altaineen sekä maksuton pysäköintialue, ja ovelta avautuvat upeat ulkoilumaastot.

Työntekijät lastenneuvoloissa, päivähoidossa, koulussa, perheneuvoloissa, lasten- ja nuortenpsykiatriassa sekä lastensuojelussa kohtaavat päivittäin lapsia ja nuoria, joilla on psyykkisiä ongelmia sekä vakaviakin käytöshäiriöitä. Taustalla on usein kaltoinkohtelua, väkivaltaa ja laiminlyöntiä. Syrjäytymispolku saattaa näillä lapsilla alkaa jo hyvin varhain. Vaikeasti oireilevan lapsen tai nuoren käytöksen taustatekijöiden ymmärtäminen ja kohtaaminen kiintymysnäkökulmasta on avain, jolla auttaa monia vaikeasti autettavia. Oireiden tarkastelu kiintymysnäkökulman valossa antaa mahdollisuuden hoitaa, kasvattaa ja kuntouttaa lapsia/nuoria, joiden kanssa elämä on hyvin haasteellista. Mitä varhemmin ja oikeammin kohdennettuna apu löytyy, sen paremmat ovat tulokset.

Tämä seminaari keskittyy valottamaan niitä keinoja, joiden avulla kiintymyshäiriöistä kärsivien lasten ja nuorten auttaminen tehostuu yhdessä hoitavien aikuisten kanssa sekä kotona että kodin ulkopuolella. Perustyökalut pohjautuvat Daniel Hughesin kehittämän vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian eli DDP-terapian tunnesuhdetta ja terapeuttista vuorovaikutusta rakentavaan PLACE-asenteeseen. Siinä rakkauden, leikkisyyden, hyväksynnän, uteliaisuuden ja empatian kautta rakennetaan uudenlaista vanhemmuutta ja tunnetason kohtaamista vaikeasti oireilevan lapsen tai nuoren kanssa. Arjen vuorovaikutussuhteet kotona, koulussa ja hoidossa ovat niitä joiden avulla kuntoutuminen parhaiten tapahtuu, kun suhteet saadaan rakennettua terapeuttisemmiksi. Terapeuttisen työn tehtävä on rakentaa ja tukea arjen ydinsuhdetta, kiintymyssuhdetta läheisiin aikuisiin, ja se tapahtuu yhdessä heidän kanssaan.

DDP-terapian työkalujen ja asenteen avulla arjen aikuiset eri konteksteissa voivat auttaa lapsia ja nuoria rakentamaan kykyä kiintyä, kehittää terveempää tunne-elämää ja parempia ihmissuhteita sekä kokea itsensä arvokkaina, rakastettavina yksilöinä – hyvän elämän perusasioita, jotka voivat kääntää nuoren elämän kulun negatiivisesta positiiviseksi.

Kohderyhmä Kiintymyskeskeisestä lähestymistavasta ja hoidosta kiinnostuneet henkilöt, jotka työssään kohtaavat lapsia ja nuoria sekä perheitä, jotka kärsivät erilaisista psyykkisistä ongelmista liittyen turvattomiin kiintymysmalleihin; psykoterapeutit, työntekijät perheneuvoloissa, lastensuojelussa, sijaishoidossa, psykiatrisessa hoidossa ja muualla; opettajat, erityisopettajat sekä varhaiskasvattajat; sijais- ja adoptiovanhemmat. Myös sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten ja yliopistojen opettajat ja tutkijat ovat keskeisessä asemassa levitettäessä uutta tietoa siitä, miten auttaa kaikkein turvattominta asiakasryhmää. Soveltuu erinomaisesti myös opettajien VESO-koulutukseksi.

Tavoite Antaa työkaluja auttaa turvattoman kiintymyssuhteen aiheuttamien traumojen ja ongelmien parissa painivia lapsia/nuoria, perheitä, kouluja, sijaishoitopaikkoja, vanhempia sekä opetus- ja hoitohenkilökuntaa; antaa osallistujille näkemys toimintatavasta, jossa kiintymyspohjaista ihmissuhdetta tukemalla ja vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (DDP) periaatteiden avulla voidaan auttaa lapsia ja nuoria sekä heidän läheisiään löytämään emotionaalinen yhteys. Tämän kiintymyssuhteen korjaamiseen tähtäävän yhteyden sisällä mahdollistuu uudenlainen kommunikaatio, vähittäinen vahvistuminen ja tervehtyminen. Kyseessä on lapsen/nuoren, hoitavien aikuisten ja terapeuttisen lähestymistavan muodostaman kiintymyksen verkoston vuorovaikutus.

Ohjelma

Pe 11.11.2016 | Traumatisoituneiden lasten auttaminen kotona ja sijaishoidossa

8.30–9.15 Ilmoittautuminen ja aamiainen
9.15–9.45 Avaussanat
Pirjo Tuovila, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL
9.45–10.45 Luottamus lukossa: käytöshäiriöiden syyt
Dr. Courtney Rennicke
 • Kätketyt ja ilmaistut kiintymystarpeet
 • Estynyt/lukkiutunut luottamus
 • Traumaattinen kehityshäiriö
10.45–11.00 Tauko
11.00–12.00 Lukkiutunut hoiva: vanhemman/kasvattajan/hoitajan loppuunpalamisen syyt
 • ”Vanhemmuuden aivojen” viisi osa-aluetta
 • Hoivan lukkiutuminen/estyminen
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.30 Luottamuksen lukkojen purkaminen kiintymyskeskeisellä lähestymistavalla: PACE-asenne ja -työkalut
  • Intersubjektiivinen vuorovaikutus
  • Leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus, empatia
  • Häpeän käsitteleminen
14.30–15.00 Kahvi/tee
15.00–16.30 Lukkiutuneen hoivan vapauttaminen: hoitavien aikuisten turvallisuus ja sitouttaminen
  • Aikuisten perusturvallisuus ja sitoutunut läsnäolo
  • Vanhemmuuden aivojen tukemisen menetelmät

La 12.11.2016  | Traumatisoituneiden lasten auttaminen kouluympäristössä

8.30–9.30 Kiintymyshäiriöön liittyvän käyttäytymisen arviointi koulussa
Dr. Courtney Rennicke
  • Miten varhaisiän kiintymyssuhteen vauriot vaikuttavat kouluikäiseen lapseen
  • Arvioinnin viisi osa-aluetta
  • Esimerkkejä kiintymyshäiriöisen lapsen arvioinnista
9.30–10.00 Kahvi/tee
10.00–11.15 Kiintymyskeskeiset toimintamallit: PACE-asenne koulussa, osa I
 • PACE-asenteen hyödyntäminen kouluympäristössä
 • Kasvatuksen kuusi periaatetta
11.15–12.15 Lounas
12.15–13.30 Kiintymyskeskeiset toimintamallit: PACE-asenne koulussa, osa II
 • Käytännön esimerkki PACE:n käytöstä koulutyössä
13.30–14.00 Kahvi/tee
14.00–15.15 Kaiken koostaminen yhteen: kohti eheää oman elämän tarinaa
 • Vastuun ottaminen oman elämämme kertomuksesta
 • Lapsen/nuoren traumojen ja menetysten uudet merkitykset kiintymyskeskeisesti nähtynä
15.15–15.30 Päätöskeskustelu

Erinomaisesta tulkkauksesta vastaa Kimmo Absetz.

Sivun alkuun