Seminaarit > Hughes: Kiintymyshäiriöisen lapsen tai nuoren hoito ja hoiva

20.-21.10.2014: Kiintymyshäiriöisen lapsen tai nuoren hoito ja hoiva

Daniel HughesSeminaari, Tampere-talo 20.-21.10.2014
Kiintymyshäiriöisen lapsen tai nuoren hoito ja hoiva
Rakastavan yhteyden luominen lapsen ja hoivaajan välille

Dr. Daniel A. Hughes, USA

Tutustu myös Dan Hughesin DDP-terapiakurssiin 2014 >

Traumaperäiset kiintymyshäiriöt, niiden neurobiologia ja hoito jokapäiväisessä, arjen vanhemmuudessa tai hoitosuhteessa. Miten rakkauden, leikkisyyden, hyväksynnän, uteliaisuuden ja empatian kautta rakennetaan terapeuttista vanhemmuutta ja hoitotapaa. Miten vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian työkalujen ja asenteen avulla autetaan lasta tai nuorta rakentamaan kykyä kiintyä, kehittää terveempää tunne-elämää ja parempia ihmissuhteita – miten autetaan rakastavan yhteyden heräämistä. Kiintymyskeskeisen DDP-terapian kehittäjä Dan Hughes tuo kiintymyslähtöisen vanhemmuuden, hoidon ja hoivan osaksi arjen käytäntöjä.

Kohderyhmä Kiintymyspohjaisesta hoidosta kiinnostuneet henkilöt, jotka työssään kohtaavat lapsia ja nuoria sekä perheitä, jotka kärsivät erilaisista psyykkisistä ongelmista liittyen turvattomiin kiintymysmalleihin; sijais- ja adoptiovanhemmat, terapeutit, työntekijät perheneuvoloissa, lastensuojelussa, sijaishoidossa, psykiatrisessa hoidossa ja muualla; erityisopettajat ja -varhaiskasvattajat; hoitoalan opettajat ja tutkijat.

Tavoite Lisätä osallistujien kykyä auttaa turvattoman kiintymyssuhteen aiheuttamien traumojen ja ongelmien parissa painivia perheitä, sijaishoitopaikkoja, vanhempia ja hoitohenkilökuntaa; antaa osallistujille näkemys toimintatavasta, jossa kiintymyspohjaista vanhemmuutta tukemalla ja vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (DDP) periaatteiden avulla voidaan perheterapeuttisin keinoin auttaa lapsia ja nuoria sekä heidän läheisiään löytämään emotionaalinen yhteys. Tämän kiintymyssuhteen korjaamiseen tähtäävän yhteyden sisällä mahdollistuu uudenlainen kommunikaatio ja vähittäinen tervehtyminen. Kyseessä on yksilön, perheen ja terapeuttisen suhteen muodostaman, kiintymykseen perustuvan suhdeverkoston vuorovaikutus. Koulutus antaa myös kokonaiskäsityksen kompleksisesta ihmissuhdetraumasta ja siitä, miten se vaurioittaa kehitystä.

DDPKoulutustunnit lasketaan hyväksi DDP Instituten (USA) ja Attachment-Focused Treatment Instituten terapeuttikoulutusohjelmiin.

Ilmoittaudu seminaariin >

Ohjelma

Ma 20.10.2014  |  Vanhempi/hoitaja kiintymyshahmona

8.30–9.15 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.15–9.45 Avaus
Pirjo Tuovila, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL
9.45–10.45 Häiriökäyttäytymisen syitä
Dr. Daniel Hughes
 • Traumaattinen kehityshäiriö
 • Jäsentymätön kiintymys
10.45–11.00 Tauko
11.00–12.00 Vanhemmuus on aivoista kiinni
 • Vanhemmuuden viisi osa-aluetta
 • Hoivan lukkiutuminen ja miten se tapahtuu
 • Vanhemmuuden aivojen kehittäminen: 9 strategiaa
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.30 Hoidon, hoivan ja huolenpidon resepti: PACE
 • Intersubjektiivisuus
 • Leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus, empatia (Playfulness, Acceptance, Curiosity, Empathy = PACE)
14.30–15.00 Kahvi
15.00–16.30 Affektin säätely ja reflektoiva toiminta vanhemmuudessa
 • Turvallisuus ja yhteyden muodostaminen vanhempien/hoitajien kanssa
 • Häpeän käsitteleminen

Ti 21.10.2014  |  Kiintymyssuhteen korjaaminen

8.30–9.30 Lasten ja nuorten kanssa oleminen
Dr. Daniel Hughes
 • Turvallisuus ja yhteyden muodostaminen lasten/nuorten kanssa
 • Intersubjektiiviset yhteydet
9.30–10.00 Kahvi
10.00–11.15 Affektiivis-reflektiivinen vuoropuhelu
 • Kiintymysvastarinnan vähentäminen
 • Affektin säätely
 • Reflektiivinen toiminta
11.15–12.15 Lounas
12.15–13.30 Kohti eheää omaelämäkerrallista tarinaa
 • Elämäntarinaan sisältyvien traumojen ja menetysten uusi merkitys
13.30–14.00 Kahvi
14.00–15.15 Kiintymyksen ja itsenäisyyden keskinäinen tasapaino
 • Tasapaino terveen kiintymyksen ja terveen itsenäisyyden välillä
 • Keskustelu
15.15–15.30 Lopetus

Ohjelma sisältää autenttista videomateriaalia.
Erinomaisesta simultaanitulkkauksesta huolehtii Kimmo Absetz.

Ilmoittaudu seminaariin > | Sivun alkuun