Seminaarit > Broom: Sairaus täynnä merkityksiä

5.-6.6.2014: Sairaus täynnä merkityksiä

Brian BroomSeminaari, Tampere-talo 5.-6.6.2014
Sairaus täynnä merkityksiä
Kokemukset ja merkitykset fyysisen sairauden aiheuttajina

Dr. Brian Broom, Uusi-Seelanti
PT-Kustannus & Suomen psykofyysisen psykoterapian yhdistys ry

Seminaarin avauspuheenvuoron pitää psykiatri, kirjailija Claes Andersson.

Hyväksytty erikoislääkärin teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi. Tarkemmat tiedot >

Erikoislääkäri, psykoterapeutti Brian Broom on yli 20 vuoden ajan tutkinut kliinisessä työssään mielen ja kehon yhteyttä ja nähnyt lukemattomia tapauksia joissa sairauden merkityksiin perustuva lähestymistapa on auttanut potilasta vaikeissa kroonisissa sairauksissa, kun perinteiset lääketieteen keinot eivät ole tehonneet. Broom on työssään nähnyt konkreettisesti, että sairauden merkityksessä on järkeä, se avaa mahdollisuuden siihen että potilaat voisivat todella hyötyä hoidosta. Kyse on mielen, kehon ja henkisyyden yhteydestä: miten kokemus ja merkitys ovat yhteydessä ihmisen kehoon ja miten tämä ilmenee terveytenä tai sen puuttumisena.

Broom on kehittänyt menetelmiä käytännön mind/body-työhön. Hänen lähestymistavassaan ovat mukana kaikki ihmisyyteen kuuluvat tekijät. Broom osoittaa, että kun hoitava henkilö aidosti kuuntelee jatkuvista vaivoista kärsivän potilaansa tarinaa ja vastaa siihen, sairauden kulku voidaan kääntää aivan uuteen suuntaan. Broomin näkökulma on myös käytännöllinen: sairauksien merkityksissä ja koko moniulotteisen ihmisen hoitamisessa on järkeä, koska se mahdollistaa uudenlaiset, tuloksekkaammat terveydenhuollon mallit – jotta voisimme olla sellaisia lääkäreitä, hoitajia, terapeutteja ja parantajia joihin potilaillamme ja asiakkaillamme on oikeus.

Kohderyhmä Eri aloilla työskentelevät henkilöt, joiden tavoite on hoitaa ja auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti: lääkärit, psykoterapeutit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, sairaan-/lähi-/terveydenhoitajat, luontaislääketieteen, luontaishoitojen, perinnehoitojen, täydentävien hoitomuotojen ja terapioiden ammattilaiset; hoitoalan opettajat ja tutkijat.

Tavoite Antaa avaimia ja työkaluja hoito- ja hoivatyöhön ihmisen ainutkertaisen tarinan ja siihen liittyvien merkitysten hyödyntämiseksi; antaa eri aloilla toimiville terveyden ammattilaisille välineitä kohdata hoidettava ja hänen sairautensa kokonaisvaltaisesti ja vastata siihen yksilöllisesti; ymmärtää sairauksien syvät yhteydet henkilön merkityksiin, symboleihin, stressiin, emootioihin, elämänkokemuksiin ja ihmissuhteisiin.

Yhteistyössä:
Psykofyysinen psykoterapia

Ohjelma

To 5.6.2014  |  Sairaus ja potilaan ainutkertainen tarina

8.30–9.15 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.15–9.45 Avaus
Pirjo Tuovila, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL
Claes Andersson, Psykiatrian erikoislääkäri, kirjailija
9.45–10.45 Sairaudet täynnä merkityksiä
Dr. Brian Broom
 • Erilaiset fyysiset taudit ja sairaudet ja niiden syvät yhteydet henkilön merkityksiin, symboleihin, stressiin, emootioihin, elämänkokemuksiin ja (ennen kaikkea) ihmissuhteisiin
10.45–11.00 Tauko
11.00–12.00 Miten merkitykset ja symboliikka aiheuttavat sairauksia
 • Miten todelliset fyysiset sairaudet voivat olla täynnä ’merkityksiä’ tai symboliikkaa?
 • Mind/body-yhteyksien, käsitteiden ja teoriapohjan ymmärtäminen tieteessä ja lääketieteessä – jotka eivät usko niihin tai halua tietää niistä
 • ”Oma pää kuntoon”: miten hoitavan henkilön pitäisi tai ei pitäisi ajatella mind/body-hoidossa
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.30 Tarinan, sairauden ja hoitosuhteen ainutkertaisuus
 • Jokaisen henkilön tarinan ja sen ainutkertaisuuden suhde hänen sairauteensa
 • Oleellisen tärkeät osatekijät: hoitosuhde, läheinen yhteys, aitous, esiin nouseva tarina
 • Ihmiskeskeinen, yksilöllinen hoito
 • Miten välttää yksinkertaistaminen liialliseen ammatilliseen ’tietämiseen’
14.30–15.00 Kahvi
15.00–16.30 Mind/body-viitekehyksessä pysyminen
 • Potilaan auttaminen ymmärtämään ja tutkimaan fyysisten sairauksiensa mielen ja kehon yhteyksiä – kun potilas saattaa haluta tietää niistä tai haluta olla tietämättä
 • Miten huomioida potilaan aiemmat kokemukset hoitavista henkilöistä ja sairauskäsityksistä
 • Hoitajan ja hoidettavan välisen jännitteen käsittely
 • Mind/body-perustan vahvistaminen, kun potilas alkaa luottaa

Pe 6.6.2014  |  Mind/body-taidot

8.30–9.30 Mind/body-taidot 1
Dr. Brian Broom
 • Selkeän mind/body-asioista kertomisen tärkeys
 • Miksi totutut mallit ovat riittämättömiä: lääketieteen ”korjataan vika” ja psykoterapian ”odotetaan että potilas on valmis”
 • Kuinka vastata potilaan ongelmaan käyttäen valmista työkalupakkia ja silti hoitaa jokainen henkilö yksilöllisesti
 • Oleellisen tärkeää: emotionaalisten yksityiskohtien tunnontarkka kuunteleminen pintatiedon kasvattamisen sijaan
9.30–10.00 Kahvi
10.00–11.15 Mind/body-taidot 2
 • Miten toimia ja mitä sanoa, mitä kysyä, kuinka kehittää potilaan ymmärrystä ja kokemusta; oikean ajoituksen merkitys
 • Mihin keskittyä ja mitä jättää vähemmälle
 • Oman viitekehyksen ja ammatillisen linjan säilyttäminen sekä ratkaisevan tärkeä mutta vaikea taito: miten yhdistää oma ammatillinen perusta ja hoidettavan ’tarina’ samaan aikaan ja tilaan
11.15–12.15 Lounas
12.15–13.30 Mind/body-ammattilaiseksi tulemisen prosessi
 • Jokainen ihmisen terveyttä hoitava voi toimia mind/body-pohjalta
 • Eri aloilla toimivien terveyden ammattilaisten haasteet heidän opiskellessaan mind/body-lähestymistapaa voidakseen hoitaa ’kokonaista ihmistä’: ammatillisuuden, työympäristön, henkilökohtaisten ominaisuuksien haasteet (esim. psykoterapeuteilla, lääkäreillä, fysioterapeuteilla, hoitajilla, toimintaterapeuteilla…)
 • Yhteistyö tiimeissä ja ammattisuhteet kollegoihin, jotka eivät ole mind/body-orientoituneita
 • Transferenssi ja vastatransferenssi mind/body-työssä
 • Työnohjauksen ja henkilökohtaisen työstämisen merkitys
13.30–14.00 Kahvi
14.00–15.15 Erityistilanteita ja tärkeitä periaatteita
 • Vakavat ja hengenvaaralliset sairaudet
 • Mitä tehdä kun tilanne käy liian vaikeaksi
 • Nöyrä asenne ihmisen mysteerin suhteen; idealismin ja suureellisuuden tunteiden hallitseminen
 • Teorian mukanapito kevyesti: kyseessä on tutkimusmatka ennemmin kuin teoriapohjainen tietäminen
 • Rakkauden ja myötätunnon tärkeys
15.15–15.30 Lopetus

Erinomaisesta simultaanitulkkauksesta huolehtii Kimmo Absetz.

Sivun alkuun