Seminaarit > Psykomotorinen kehopsykoterapia ihmissuhdetrauman hoidossa

5.10.2013: Psykomotorinen kehopsykoterapia ihmissuhdetrauman hoidossa

DDPSeminaari/workshop, Tampere, 5.10.2013
Psykomotorinen kehopsykoterapia ihmissuhdetrauman hoidossa
Johdanto Pesso Boyden System Psychomotor -menetelmään

Petra Winnette, PhD & Miles Winnette, PhD, Tsekki/USA

Albert Pesson ja Diane Boyden-Pesson vuodesta 1961 kehittämää ainutlaatuista mind–body-menetelmää, Pesso Boyden System Psychotherapy (PBSP), on sanottu edistyneimmäksi emotionaalisen uudelleenohjelmoinnin menetelmäksi. PBSP korjaa elämässä täyttymättä jääneiden emotionaalisten tarpeiden jättämät aukot ja vauriot käyttäen erityisiä prosesseja, joiden avulla luodaan ’uusia muistoja’. Nämä uudet muistot täyttävät symbolisesti kehitykselliset perustarpeet, jotka aiemmin elämässä ovat jääneet täyttymättä: paikan, hoivan, tuen, turvan ja rajojen tarpeet. PBSP-tekniikat ovat terapeutille tehokas työkalu vähentää vastarintaa ja negatiivista transferenssia sekä affektiivisen säätelyn häiriöitä. PBSP:n teoriaa ja tekniikoita tukevat myös viimeaikaiset neurotutkimuksen löydökset peilisoluista, empatiasta, moraalisuudesta ja kielen vaikutuksesta mielen teoriaan.

Kouluttajat käyttävät Pesso–Boyden-menetelmää, kiintymyskeskeistä lähestymistapaa sekä DDP-terapiaa (vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia) työskennellessään lasten, nuorten ja aikuisten kanssa Natama-instituutissa (Natama Insitute for Family Care Development), jonka Petra Winnette on perustanut vuonna 2003. Natama keskittyy terapeuttiseen vanhemmuuteen, erityisesti sijais- ja adoptioperheisiin, Työssä kehitystraumoista kärsivien lasten/nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa käytetään erityisiä heille suunniteltuja lähestymistapoja. Petra Winnette on tehnyt terapiatyötä lasten, perheiden ja aikuisten kanssa. Hänen tärkeimpiä työkalujaan ovat PBSP- ja DDP-menetelmät. Miles Winnettellä on 20 vuoden kokemus kliinisestä työstä nuorten kanssa, joilla on vakavia käyttäytymishäiriöitä.

”Kuluneiden 40 vuoden aikana Al Pesso ja Diane Boyden-Pesso ovat hioneet PBSP:stä tavattoman tehokkaan tekniikan, joka antaa ihmiselle kokemuksia joita vaille hän on jäänyt aiemmassa kasvussaan ja kehityksessään. PBSP:n taidokas ’rakennelma’ voi olla ainutlaatuinen, elämää perustavasti muuttava kokemus.”
– Bessel van der Kolk, MD

Kohderyhmä Työntekijät, jotka työskentelevät traumatisoituneiden lasten, nuorten ja aikuisten kanssa eri konteksteissa hoitaen ja/tai arvioiden heitä; esimerkiksi sijaishoito/-vanhemmuus, psykologit ja psykoterapeutit, lasten- ja nuorisopsykiatria, perheneuvolat, lastensuojelu, erityispäivähoito ja -opetus. Myös sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten ja yliopistojen opettajat ja tutkijat ovat keskeisessä asemassa levitettäessä uutta tietoa siitä, miten auttaa kaikkein turvattominta asiakasryhmää.

Ohjelma, la 5.10.2013

8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.00–10.30 Laitoshoidosta elämään
  • Kiintymyskeskeinen terapeuttinen työ lasten ja perheiden kanssa: Natama Institute for Family Care Development
  • Empatia ja turvaosasto-oloissa elävät kriminalisoituneet nuoret
10.30–10.45 Tauko
11.00–12.00 Laitoshoidosta elämään
  • Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) -terapia: miten autamme aikuisia olemaan parempia aikuisia/vanhempia/hoitajia
12.00–12.45 Lounas
12.45–14.00 Uusien muistojen luominen PBSP-terapiaistunnossa
  • Videonäyte PBSP-istunnosta; Albert Pesso, PBSP-menetelmän kehittäjä
  • PBSP:n vaiheet ja interventiot
14.00–14.30 Kahvi
14.30–15.30 Kokemuksellisia PBSP-harjoituksia
Keskustelu

Ohjelma sisältää autenttista videomateriaalia.
Erinomaisesta simultaanitulkkauksesta vastaa Kimmo Absetz.

Sivun alkuun