Seminaarit > Baylin: Neurobiologia ja aivot hoitosuhteessa

3.-4.10.2013: Hyvät yhteydet: neurobiologia ja aivot hoitosuhteessa

Jonathan BaylinSeminaari, Tampere-talo 3.-4.10.2013 (videoyhteys Ouluun)
”Hyvät yhteydet”: henkilöiden välinen neurobiologia ja aivot lapsi–vanhempi-hoitosuhteessa
Lukkiutuneesta luottamuksesta yhteyden rakentamiseen

Dr. Jonathan Baylin, USA

Seminaari uraauurtavasta tutkimuksesta terveen hoivan ja huolenpidon takana oleviin aivojen mekanismeihin. Emootioiden neurobiologiset juuret ja oma kiintymyshistoria vaikuttavat siihen, millainen hoito-, hoiva- tai terapiasuhteesta muodostuu. Mitä ovat ”hyvän huolenpidon” järjestelmät aivoissa, mitä tapahtuu kun vanhempi tai hoitaja on vahva ja vakaa, tai silloin kun jokin aikuisen suhteessa lapseen lukkiutuu? Kuinka kehittää ”vanhemmuuden aivoja”? Jonathan Baylin on tutkinut asiaa viimeiset 15 vuotta.

Seminaari järjestetään Tampereella, ja viime kerran hyvän palautteen johdosta tarjoamme jälleen mahdollisuuden osallistua etäyhteydellä Oulusta (etäseminaari edellyttää riittävää osallistujamäärää).

Seminaarin avaa Theraplay-terapian pioneeri Phyllis Booth. Seminaarissa ovat kommentaattoreina myös Pesso–Boyden-päivän (5.10.) kouluttajat Petra ja Miles Winnette.

Kohderyhmä Työntekijät, jotka ovat kiinnostuneita aivotutkimuksen tuomasta uusimmasta tiedosta ja/tai jotka työskentelevät vaurioituneiden kiintymyssuhteiden parissa eri konteksteissa hoitaen ja/tai arvioiden eri-ikäisten lasten tai nuorten sekä heidän vanhempiensa ja sijaiskasvattajiensa välistä tunnesuhdetta. Koulutus soveltuu esim. lastensuojelun, sijaishoidon, perheneuvoloiden, lasten-/nuorisopsykiatrian, erityispäivähoidon/-opetuksen työntekijöille sekä psykoterapeuteille, jotka hoitavat kiintymystraumoista kärsiviä lapsia/nuoria. Myös sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten ja yliopistojen opettajat ja tutkijat ovat keskeisessä asemassa levitettäessä uutta tietoa siitä, miten auttaa kaikkein turvattominta asiakasryhmää.

Ohjelma

To 3.10.2013  |  Luottamuksen ja epäluottamuksen suhde

8.30–9.15 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.15–9.45 Avaus
Pirjo Tuovila, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL
Phyllis Booth, Psykoterapeutti, Theraplay-kouluttaja
9.45–10.45 Varhaiset kokemukset ja sosiaalisten aivojen kehitys:
Luottaako vai eikö luottaa? Kasvot, ääni, kosketus, oksitosiini, hyvä ja paha stressi
Dr. Jonathan Baylin
10.45–11.00 Tauko
11.00–12.00 Aivojen viisi avainjärjestelmää sosiaalisten toimintojen pohjana:
– lähestymisen järjestelmä
– palkitsemisen järjestelmä
– toista lukeva
– merkitystä rakentava
– toimeenpaneva järjestelmä
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.30 Hoivaavat aivot: empaattinen toisista huolehtiminen
14.30–15.00 Tauko
15.00–16.30 Lukkiutunut luottamus, lukkiutunut hoiva: molemminpuolinen itsepuolustus vanhempi–lapsi-suhteessa

Pe 4.10.2013  |  Epäluottamuksesta luottamukseen

8.30–9.30 PACE-malli aivoille: miten leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia edistävät luottamusta ja avoimuutta (PACE = Playfulness, Acceptance, Curiosity, Empathy)
Dr. Jonathan Baylin
9.30–10.00 Tauko
10.00–11.15 Hoito: vanhemmat, lapset, vuorovaikutteisuus
11.15–12.15 Lounas
12.15–13.30 Käyttäytymisen korjaamisesta yhteyden rakentamiseen: vanhempien auttaminen omaksumaan kiintymysmalli
13.30–14.00 Kahvi
14.00–15.15 Vuorovaikutuksen vaihe: vanhempien ja lasten ohjaaminen yhteyteen ja jaettuun tunnetilaan
15.15–15.30 Lopetus

Päivät sisältävät autenttista videomateriaalia.

Erinomaisesta simultaanitulkkauksesta huolehtii Kimmo Absetz.

Sivun alkuun