Seminaarit > Becker-Weidman: Traumaperäisen kiintymyshäiriön arviointi ja hoito

28.-29.1.2013: Traumaperäisen kiintymyshäiriön arviointi ja hoito

DDPSeminaari, Helsinki 28.-29.1.2013 (videoyhteys Oulu)
Traumaperäisen kiintymyshäiriön arviointi ja hoito
Näyttöön perustuva lähestymistapa kompleksisen trauman arvioinnissa ja hoidossa

Arthur Becker-Weidman, USA

PT-Kustannuksen Auta lasta kiintymään -seminaarisarja jatkuu alan pioneerin Arthur Becker-Weidmanin seminaarilla ja sen yhteydessä järjestettävillä DDP®-terapian perus- ja jatkokursseilla (vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, Dyadic Developmental Psychotherapy®).

Seminaari järjestetään Helsingissä, ja nyt tarjoamme mahdollisuuden osallistua etäyhteydellä Oulusta (etäseminaari edellyttää riittävää osallistujamäärää). Peruskurssi käsittää seminaaria seuraavat 3 päivää, ks. tarkemmin DDP-koulutukset.

Seminaari ja peruskurssi keskittyvät traumaperäisiin kiintymyshäiriöihin ja erityisesti niiden näyttöön perustuvaan hoitoon. Pääpaino on siinä, miten terapeuttisen vanhemmuuden/hoidon sekä tieteellisesti tehokkaaksi osoitetun vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (DDP) periaatteiden avulla autetaan traumatisoitunutta lasta/nuorta rakentamaan kykyä kiintyä, kehittää terveempää tunne-elämää ja parempia ihmissuhteita – kaikki hyvän elämän perusasioita. Koulutukset antavat myös kokonaiskäsityksen kompleksisesta ihmissuhdetraumasta ja siitä, miten se vaurioittaa kehitystä.

Kohderyhmä Työntekijät, jotka työskentelevät traumatisoituneiden lasten ja nuorten kanssa eri konteksteissa, toimivat suoraan hoitajina, tekevät arviointeja tai toimivat heidän terapeutteinaan sijaishoidossa, perheneuvoloissa, lastensuojelussa, psykiatriassa ja erityiskouluissa. Myös sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten ja yliopistojen opettajat ja tutkijat ovat keskeisessä asemassa levitettäessä uutta tietoa siitä, miten auttaa kaikkein turvattominta asiakasryhmää. Koulutustunnit lasketaan hyväksi DDP Instituten (USA) ja Attachment-Focused Treatment Instituten terapeuttikoulutusohjelmiin.

Ohjelma

Ma 28.1.2013  |  Kompleksisen trauman vaikutus ja arviointi

8.30–9.15 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.15–9.45 Avaus
Pirjo Tuovila, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL
9.45–10.45 Katsaus kiintymysteoriaan ja miten kompleksinen trauma vaikuttaa kehitykseen
Dr. Arthur Becker-Weidman
10.45–11.00 Tauko
11.00–12.00 Yleiskatsaus kompleksisen trauman arviointiin
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.30 Lapsen arviointi
14.30–15.00 Tauko
15.00–16.30 Vanhemmuuden arviointi

Ti 29.1.2013  |  Kiintymyskeskeinen hoito

8.30–9.30 Kiintymyskeskeisen hoidon periaatteet
Dr. Arthur Becker-Weidman
9.30–10.00 Tauko
10.00–11.15 Kiintymystä edistävä vanhemmuus
11.15–12.15 Lounas
12.15–13.30 Kiintymyskeskeisen hoidon osa-alueet
13.30–14.00 Kahvi
14.00–15.15 Kiintymyskeskeisen hoidon vaiheet
15.15–15.30 Lopetus

Päivät sisältävät autenttista videomateriaalia.

Erinomaisesta simultaanitulkkauksesta huolehtii Kimmo Absetz.

Junayhteydet VR:ltä, www.vr.fi
Kotimaan lennot, www.finavia.fi

Sivun alkuun