Seminaarit > van Heeswijk: Syömishäiriöt ja itsensä vahingoittaminen – Kohteena keho

27.-28.9.2012: Syömishäiriöt ja itsensä vahingoittaminen

Seminaari, Tampere-talo 27.-28.9.2012
Syömishäiriöt ja itsensä vahingoittaminen – Kohteena keho
Näyttöön perustuva hoito

Paul van Heeswijk , UK & syömishäiriöklinikan tiimi
Eating Disorders Child and Adolescent Service – Wisteria Ward, Springfield University Hospital

Syömishäiriöt ja monenlainen itsensä vahingoittaminen yleistyvät nuorten keskuudessa, ja yhä useammin jopa pienet lapset kärsivät näistä toisiinsa kietoutuneista vaikeuksista. Seminaari tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden lähestyä monialaisesti näiden lasten ja nuorten hoitamista. Brittiläisen syömishäiriöklinikan tiimi, Eating Disorders Child and Adolescent Service – Wisteria Ward, Springfield University Hospital, jakaa kokemuksensa nuorten anorektikoiden, bulimikkojen ja itseään vahingoittavien potilaiden hoitamisesta.

Seminaarissa seurataan kahta todellista tapauskertomusta, joiden kautta teoria ja käytäntö linkittyvät toisiinsa. Näin kummassakin tapauksessa käytetyt erilaiset hoitomuodot havainnollistuvat. Osallistujat tutustuvat käytännöllisiin ja terapeuttisiin menetelmiin, joita voidaan soveltaa näissä usein hyvin monimutkaisissa tapauksissa.

Seminaari esittelee syömishäiriöklinikan toimintaa ja miten se kehittyi tieteelliseen näyttöön perustuvana. Kokonaisuuteen kuuluvat lääkäri-, psykiatri- ja hoivapalvelut, psykoterapeuttiset interventiot sekä perhetyö. Tiimissä on mukana lääkäreitä, psykologi, hoitajia, toimintaterapeutti, psykoterapeutti, sosiaalityöntekijä, opettaja ja perheterapeutti. Jokaisen potilaan tarina on erilainen – hoito klinikalla sopeutetaan kunkin potilaan ja tämän perheen tarpeiden mukaiseksi.

Koulutus on hyväksytty lääkäreiden erikoistumiskoulutukseen. Katso tarkemmat tiedot

Tavoite: Wisteria Wardin tiimi johdattaa osallistujat potilaiden tervehtymisen poluille. Tiimin toimintaa ja eri interventioita havainnollistetaan videoiden, tilannedraaman ja roolileikin avulla. Seminaari antaa osallistujille valmiuksia sopivan terapeuttisen lähestymistavan valitsemiseen ja omien toimintatapojen tarkastelemiseen lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa tehtävässä yksilö- ja tiimityössä.

Kohderyhmä: Psykologit, lääkärit, psykiatrit, sosiaalityöntekijät, psykoterapeutit, toimintaterapeutit ja hoitajat sekä kaikki muutkin, jotka ovat kiinnostuneita syömishäiriöisten ja itseään vahingoittavien nuorten ja heidän perheidensä kanssa tehtävästä työstä.

Ohjelma

To 27.9.2012  |  Anoreksia, bulimia ja itsensä vahingoittaminen – yksilö- ja ryhmähoito

8.30–9.15 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.15–9.30 Avaus
Pirjo Tuovila, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL
9.30–10.45 Nuoruusiän syömishäiriöt ja itsensä vahingoittaminen – teoreettinen viitekehys
Yleiskatsaus hoitamiseen – fysiologinen ja psykologinen viitekehys
  • Wisteria Ward -klinikka – lyhyt esittely
  • Kaksi esimerkkitapausta, joita seurataan kahtena seminaaripäivänä
10.45–11.00 Tauko
11.00–12.00 Syömisen ja fysiologian ongelmat – lääketieteen, hoidon, ruokavalion ja toimintaterapian interventiot
  • Aliravitsemuksen fysiologiset ja psykologiset seuraukset; vaikeat tapaukset kuten diabetes- ja masennuspotilaat
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.30 Emotionaaliset ja psykologiset ongelmat – yksilölliset interventiot
  • Motivaation kohottaminen; kognitiivinen käyttäytymisterapia CBT; psykodynaaminen terapia; EMDR-terapia
14.30–15.00 Tauko
15.00–16.30 Emotionaaliset ja psykologiset ongelmat – ryhmäinterventiot
  • Kehonkuva; ahdistuksen hallinta; negatiivisten ajatusten käsitteleminen; perfektionismi; mindfulness
  • Elämäntaidot; ravitsemus

Pe 28.9.2012  |  Perheen auttaminen ja tiimityöskentely

8.30–9.30 Perheiden informaatiotilaisuudet, perheateriat ja vanhempien ryhmät
  • Perheiden psykoedukatiiviset ryhmät
  • Vanhempien tukiryhmät ja perheiden opettaminen ruokailemaan yhdessä
9.30–10.00 Tauko
10.00–11.15 Perheterapia yhden perheen kanssa
11.15–12.15 Lounas
12.15–13.30 Useiden perheiden ryhmäterapia
13.30–14.00 Kahvi
14.00–15.15 Terapeuttinen ympäristö ja tiiminä työskentely
15.15–15.30 Lopetus

Päivät sisältävät autenttista videomateriaalia. Tiimin toimintaa ja interventioita havainnollistetaan tilannedraaman ja roolileikin avulla.

Erinomaisesta simultaanitulkkauksesta huolehtii Kimmo Absetz.

Sivun alkuun