Seminaarit > Hughes: Kiintymyspohjainen vanhemmuus ja perheterapia

3.-4.10.2011: Kiintymyspohjainen vanhemmuus ja perheterapia

Seminaari, Tampere-talo 3.-4.10.2011
Kiintymyspohjainen vanhemmuus ja perheterapia
Tehokasta apua kiintymysongelmista kärsiville lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen/kasvattajilleen

Daniel A. Hughes, USA

Tämä on toinen PT-Kustannuksen kahdesta 10-vuotisjuhlaseminaarista. Seminaari keskittyy siihen, miten kiintymyssuhde ja sen hoito otetaan tärkeimmäksi asiaksi pyrittäessä auttamaan kiintymysongelmista kärsiviä lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään ja hoitopaikkojaan. Tällöin myös hoidon tuloksellisuus paranee oleellisesti. Suuri osa ongelmista ja häiriöistä johtuu siitä, että peruskiintymyssuhteissa tapahtuneet ja tapahtuvat vuorovaikutushäiriöt jatkavat omaa elämäänsä eivätkä tule tehokkaalla tavalla hoidon keskiöön. Näin haaskautuu paljon aikaa ja kasvupotentiaalia eivätkä vanhemmat/kasvattajat koe saavansa tarvitsemaansa apua. Kiintymyssuhteen rakentaminen vanhempiin/sijaiskasvattajiin on ensisijaista, kaikki muu on toissijaista! Miksi me emme siis pyrkisi korjaamaan vaurioitunutta vuorovaikutusta nimenomaan arjen ihmissuhteissa? Tässä työssä vanhemmat ja kasvattajat ovat avainasemassa, koska heidän kiintymysmallinsa ja terapeuttinen arkensa rakentavat lapsen ja nuoren tapaa tulla tunnesuhteeseen. Tätä työtä voi tehdä vain kiintymyksen osapuolten eli lapsen ja nuoren sekä häntä hoitavan aikuisen kanssa yhdessä, koska paraneminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ja kiintymyssuhteen sisällä. Tähän työhön seminaari antaa suoraan välineitä.

Kohderyhmänä on kiintymyspohjaisesta hoidosta kiinnostuneet henkilöt, jotka työssään kohtaavat lapsia ja nuoria sekä perheitä, jotka kärsivät erilaisista psyykkisistä ongelmista liittyen turvattomiin kiintymysmalleihin; työntekijät perheneuvoloissa, lastensuojelussa, sijaishoidossa, psykiatrisessa hoidossa ja muualla.

Tavoitteena on 1) lisätä osallistujien kykyä auttaa turvattoman kiintymyssuhteen mukanaan tuomien moninaisten ongelmien parissa painivia perheitä ja sijaishoitopaikkoja, 2) antaa osallistujille perusnäkemys siitä, miten kiintymyspohjaista vanhemmuutta tukemalla ja vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (DDP®, Dyadic Developmental Psychotherapy) periaatteita noudattamalla voidaan perheterapeuttisin keinoin auttaa lapsia ja nuoria sekä heidän läheisimpiään löytämään uudenlainen emotionaalinen yhteys. Tämän kiintymyssuhteen korjaamiseen tähtäävän tunnesuhteen sisällä mahdollistuu uudenlainen kommunikaatio ja vähittäinen tervehtyminen. Kyseessä on yksilön, perheen ja terapeuttisen suhteen muodostaman kiintymykseen perustuvan suhdeverkoston vuorovaikutus.

Ohjelma

Ma 3.10.2011  |  Miten vanhemmuus vaikuttaa kiintymykseen?

8.30–9.15 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.15–9.45 Avaus
Pirjo Tuovila, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL
9.45–10.45 Kiintymyksen ja lapsuuden trauman ymmärtäminen
Dr. Daniel Hughes
10.45–11.00 Tauko
11.00–12.00 Intersubjektiivisuus ja sen kolme osatekijää
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.30 Perheterapia ja vanhempien kiintymyshistoria
14.30–15.00 Tauko
15.00–16.30 Keskeinen terapeuttinen asenne PLACE ja affektiivis- reflektiivinen vuoropuhelu

Ti 4.10.2011  |  Häpeän ilmeneminen ja vähentäminen

8.30–9.30 Häpeä peruskokemuksena
Dr. Daniel Hughes
9.30–10.00 Tauko
10.00–11.15 Suhteen katkokset ja korjaaminen
11.15–12.15 Lounas
12.15–13.30 Kiintymysvastarinnan vähentäminen terapiassa ja kotona
13.30–14.00 Kahvi
14.00–15.15 Lapsuuden trauman tutkiminen ja ratkaiseminen
15.15–15.30 Lopetus

Päivät sisältävät autenttista videomateriaalia.

Erinomaisesta simultaanitulkkauksesta huolehtii Kimmo Absetz.

Sivun alkuun