Seminaarit > Whitwell: Terapeuttinen lasten ja nuorten hoito

5.-6.5.2011: Terapeuttinen lasten ja nuorten hoito

Seminaari, Valkoinen Sali, Helsinki 5.-6.5.2011
Terapeuttinen lasten ja nuorten hoito
Terapeuttisen ympäristön luominen kiintymyshäiriöistä kärsiville lapsille ja nuorille

John Whitwell, UK

Tämä on ensimmäinen PT-Kustannuksen kahdesta 10-vuotisjuhlaseminaarista. Toinen on Tampereella 3.-4.10.2011, jolloin luennoitsijana on Dr. Daniel Hughes. Ensimmäinen seminaari keskittyy kiintymystraumoista kärsivien lasten ja nuorten terapeuttiseen hoitoon. Painopistealue on vaikeissa häiriöissä ja jo huostaan otetuissa lapsissa ja nuorissa – heissä, joiden hoito on kaikkein haasteellisinta kotona, päivähoidossa, koulussa, sijaishoidossa ja eri hoitoinstansseissa. Kyseessä on kahden päivän täsmäkoulutus lastensuojeluun ja sijaishoitoon!

Kohderyhmänä on kiintymystraumoista kärsivien lasten ja nuorten kanssa suoraan tai välillisesti työskentelevät henkilöt sijaishoidossa, lastensuojelussa, perheneuvoloissa, psykiatrisessa hoidossa; erityistyöntekijät koulussa ja päivähoidossa, oppilaitosten ja yliopistojen opettajat ja tutkijat, jotka ovat keskeisessä asemassa opetettaessa sitä, miten auttaa kaikkein turvattominta asiakasryhmää. Lisäksi myös muut traumatisoituneiden lasten ja nuorten hoidosta kiinnostuneet henkilöt.

Tavoitteena on ymmärryksen ja ammattitaidon lisääminen niin perustasolla kuin erityistasollakin ja sitä kautta myös työntekijän jaksamisen tukeminen. Miten huomioida elämässään monella tavoin petettyjen lasten ja nuorten erityistarpeet? Mitkä ovat terapeuttisen hoitavan arjen perusperiaatteet ja mahdollisuudet? Mitä odotetaan ihmissuhteilta, joissa lapset ja nuoret elävät arkeaan? Mitä odotetaan henkilöiltä, jotka heidän elämässään ovat keskeisellä sijalla? Ilman heitä lasten ja nuorten kuntoutumismahdollisuudet ovat olemattomat, koska hoidettaessa ihmissuhdetraumasta kärsiviä lapsia ja nuoria, kaikkein tärkeimmät ihmiset ovat niitä, jotka hoitavat näitä lapsia päivittäin ts. sijaisvanhemmat ja –hoitajat.

Ohjelma

To 5.5.2011  |  Mikä tekee hoidosta terapeuttista?

8.30–9.15 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.15–9.45 Avaus
Pirjo Tuovila, Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL
9.45–10.45 Katsaus terapeuttisen hoidon historiaan
John Whitwell
10.45–11.00 Tauko
11.00–12.00 Emotionaalisen suhteen merkittävyys
12.00–13.00 Lounas
13.00–14.30 Miltä terapeuttinen hoito näyttää käytännössä?
– perhehoidossa
– laitoshoidossa
14.30–15.00 Tauko
15.00–16.30 Edellinen aihe jatkuu
Keskustelu

Pe 6.5.2011  |  Muita näkökohtia ja kannattelevan ympäristön merkitys terapeuttisessa hoidossa

8.30–9.30 Miten erityispäivähoito/-koulu rakennetaan terapeuttisemmaksi?
John Whitwell
9.30–10.00 Tauko
10.00–11.15 Ruoan emotionaalinen merkitys
11.15–12.15 Lounas
12.15–13.30 Miten organisationaaliset ja ryhmädynaamiset ilmiöt tukevat
tai estävät terapeuttista tehtävää?
13.30–14.00 Kahvi
14.00–15.15 Edellinen aihe jatkuu
Keskustelu
15.15–15.30 Lopetus

Erinomaisesta tulkkauksesta huolehtii Kimmo Absetz.

Sivun alkuun