Kirjat > Becker-Weidman: Auta lasta kiintymään

A. Becker-Weidman & D. Shell: Auta lasta kiintymään

Auta lasta kiintymäänArthur Becker-Weidman & Deborah Shell (toim.)
Auta lasta kiintymään
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia traumaperäisen kiintymyshäiriön hoidossa

PT-Kustannus 2008. 423 s. TARJOUS 30 € (45,00 €). Tilaa kirja >

Miksi perinteiset psykoterapiamuodot eivät tunnu tehoavan vaikeimmin hoidettavien lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen ongelmiin? Kenties siksi, että lapsen kyvyttömyys kiintyä ja luottaa aikuiseen jää huomioimatta, jolloin hoidossa ei keskitytä tämän vaurioitumisen perimmäisen syyn korjaamiseen. 

Arthur Becker-Weidmanin ja Deborah Shellin (toim.) kirja avaa aivan uudenlaisen lähestymistavan kiintymyssuhteissaan vaurioituneiden lasten ja nuorten auttamiseen. Se jatkaa Daniel Hughesin (2006) Tie traumasta tervehtymiseen - kirjan viitoittamaa tietä ja luo uudenlaista toivoa hoitokäytäntöihin. Muista terapioista poiketen lapsi tai nuori otetaan terapian myötä lähelle aikuista, ja häntä hoitava aikuinen on aina läsnä terapiatyössä. Terapeutin avulla rakennetaan hoitavan aikuisen ja lapsen kesken läheisyyteen ja luottamukseen pohjaavaa kiintymyssuhdetta. Terapia rakentaa siltaa lapsen menneisyyden kokemusten ja nykyisyyden välille aktiivisella, lasta kunnioittavalla ja hänen reaktioitaan kuuntelevalla otteella. Tämä näyttöön perustuva malli on osoittautunut tehokkaaksi käytännön työssä ja tutkimuksissa. Terapiamallin esittelyn lisäksi kirja antaa huomattavan paljon eväitä terapeuttisen arjen rakentamiseen eri konteksteissa. 

Jokaisen traumatisoituneitten lasten ja nuorten työntekijän, sijaiskasvattajan ja terapeutin perusteos. 

Kirjasta sanottua

”Hyvään ihmisen elämään kuuluu kyky ja mahdollisuus kiintyä toisiin ihmisiin. Tämä kyky on synnynnäinen mutta se ei kypsy itsestään. Se kehittyy voimakkaaksi niissä kokemuksissa, joissa vastavuoroinen suhde tuo kokemuksen turvasta hätäkokemuksen tilalle ja nostaa heräävän kiinnostuksen yhteisesti koetuksi riemuksi. Kyky kiintyä voi vaurioitua syvästikin, jos huolta pitävä aikuinen jättää toistuvasti lapsen yksin kokemaan hätää tai tylsistymään omaan maailmaansa. Vaurioitunut kiintymisen kyky tuhoaa mielenterveyden perustavimmat edellytykset. Auttaminen vaatii aivan erityistä osaamista: kyky virittäytyä, eläytyä ja haluta ymmärtää ja samalla aktiivisesti tarjota lapselle tai nuorelle uudenlaisia kiintymiskokemusten mahdollisuuksia. Valitettavan usein perinteiset hoitomuodot eivät heitä auta, vaan meidän täytyy ammattiauttajina kasvaa heidän tuomansa haasteen tasolle. Daniel Hughes on kouluttanut lukuisia eri teoriataustan terapeutteja käyttämään kehittämäänsä vuorovaikutuksellista kehityspsykoterapiaa. Arthur Becker-Weidman ja muut artikkelien kirjoittajat avaavat tässä kirjassa
upealla tavalla tätä ainutkertaista terapiamuotoa. Toivon kaikkien lasten ja nuorten terapeuttien lukevan tämän kirjan ja löytävän uusia tapoja tuoda toivoa kiintymyshäiriöiden toivottomuuteen. Kirja avaa uusia näköaloja kaikkien kiintymystraumoista kärsivien lasten ja nuorten kanssa työskenteleville henkilöille samoin kuin arkeaan heidän kanssaan eläville sijaiskasvattajille.”

Jukka Mäkelä
lastenpsykiatri, lasten psykoterapeutti (VET) ja -kouluttaja,
Theraplay®-terapeutti ja -kouluttaja
kehittämispäällikkö, Stakes mielenterveysryhmä

”Tämän tiedontäyteisen artikkelikokoelman kirjoittajat työskentelevät itse aivan eturintamassa ja auttavat lapsia rakentamaan kiintymyssuhteita, joiden avulla selviytyä elämässä. Koska kirjoittajien näkökulma on käytäntöön perustuva mutta mukana on myös uusinta tieteellistä tietoa, kirjasta on hyötyä taustaltaan hyvin erilaisille hoitajille ja ammattilaisille. Kirja sisältää vaikeassa työssä opittua viisautta, joka varmasti rikastuttaa monen lukijan elämää.”

Daniel J. Siegel, MD, UCLA School of Medicine 

”Uusi terapiamalli yhteiskuntamme syvimmin vaurioituneiden lasten hoitoon ja yksi harvoista, joka tarjoaa käytännön apua vaikeimmin tavoitettaville lapsille ja heidän perheilleen. Kirjoittajat ovat ottaneet tämän mullistavan terapian omakseen, he ymmärtävät syvällisesti kiintymysteoriaa ja osaavat soveltaa sitä, mikä näkyy selvästi heidän teksteistään. Tämä kirja tarjoaa sekä toivoa että uusia terapeuttisia oivalluksia; se inspiroi ja rohkaisee, se on tieteellisesti looginen ja syvästi koskettava.” 

Sir Richard Bowlby