Tervetuloa

Koulutukset syksyllä 2017 – ilmoittaudu nyt!

Järjestämme jälleen syksyllä DDP-menetelmän koulutukset sekä aihepiiriin liittyvän seminaarin. Tilaa uutiskirjeemme tämän sivun linkistä, niin saat suoraan sähköpostiisi päivitetyt tiedot tulevista koulutuksista ja ilmoittautumisajoista.

Seminaari, 27.-28.11.2017, Tampere
Kiintymysnäkökulman merkitys ja voima ihmissuhdetraumojen hoidossa sekä arjen vuorovaikutussuhteissa

Dafna Lender, USA

Lue lisää ja ilmoittaudu >

Dafna Lender (USA) on Theraplay-instituutin koulutuspäällikkö ja koordinaattori. Dafna on sekä Theraplay- että DDP-terapeutti, työnohjaaja ja -kouluttaja ja kansainvälisesti kysytty luennoitsija.

Dafnalla on pitkä kokemus hyvin vaikeasti hoidettavien lasten ja nuorten kiintymyssuhteisiin liittyvien traumojen hoidosta niin biologisten, adoptoitujen kuin huostaan otettujenkin lasten/nuorten sekä heidän vanhempiensa/kasvattajiensa kanssa. Hän avaa meille näköaloja siihen, miksi varhaisen traumatisoitumisen laaja-alaisten kehityksellisten vaurioiden hoitaminen vaatii arjen hoitavien aikuisten tiiviin mukanaolon terapiassa ja terapeuttisuuden rakentamisen arjen tunnesuhteisiin.

Koulutus sopii myös aikuispuolen työntekijöille, koska se laajentaa ymmärrystämme hoitavan vuorovaikutuksen ydinasioista ja peruselementeistä sekä siitä, miksi Theraplay- ja DDP-menetelmien työkalut ovat pitkälti sovitettavissa myös aikuisten terapioihin.

Seminaarin hinta on 450 € ja 22.10. jälkeen ilmoittautuville 490 €. Yhden päivän hinta on 280 €. Hintaan sisältyvät materiaalit, lounaat ja kahvit sekä seminaarissa tulkkaus.

Lue lisää ja ilmoittaudu >

DDP-peruskurssi, 30.10.-2.11.2017
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia DDP® traumaperäisen kiintymyshäiriön hoidossa

Cas Schneider, UK & PT-Kustannus

Lue lisää ja ilmoittaudu DDP-peruskurssille >

Hotelli RosendahlSuosittu nelipäiväinen DDP-menetelmän peruskurssi järjestetään kokoushotelli Scandic Rosendahlissa Pyhäjärven kauniissa rantamaisemassa, lähellä Tampereen keskustaa.

Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian, DDP:n, neljän päivän peruskurssi on kiintymyskeskeisen DDP-hoitomallin ja -toimintatavan pohjakoulutus. Menetelmän on kehittänyt yhdysvaltalainen psykologi ja psykoterapeutti, Suomessakin usein vieraillut Dr. Daniel Hughes.

DDP-terapian ja -hoitomallin peruskurssi terapeuteille, terapiatyötä tekeville, kasvattajille ja ammattilaisille, jotka kohtaavat lasten ja nuorten tunne-elämän, kehityksen ja ihmissuhteiden ongelmia, erityisesti varhaisissa ihmissuhteissa syntyneitä vaikeita traumoja. Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia DDP on paljon enemmän kuin terapiamuoto. Se on kiintymyskeskeinen työkalupakki, jonka avulla rakennetaan emotionaalista yhteyttä ja itsenäistä selviämiskykyä vaikeistakin tunne-elämän ja kiintymyssuhteen ongelmista kärsivän lapsen tai nuoren kanssa. Menetelmä on tehokas myös aikuisten kanssa työskenneltäessä.

DDP-peruskurssi antaa edellytykset soveltaa DDP-menetelmää omassa työssä ja vanhemmuudessa. Neljän päivän peruskurssi on uusien vaatimusten mukainen, DDP-instituutin hyväksymä kurssi. Peruskurssit ovat olleet aiempina vuosina hyvin suosittuja ja täyteen varattuja. Kouluttaja, psykologi Cas Schneider on toiminut alalla 35 vuotta. Hän on DDP®-terapeutti, -työnohjaaja ja -kouluttaja.

Lue lisää ja ilmoittaudu DDP-peruskurssille >

Ensimmäinen täysin suomalainen kirjamme julkaistu!

Tie nuoren sydämeenPsykologi Satu Kallion esikoiskirjan Lämmöllä vihalla raivolla kaiholla – Rakkauden haavoja julkistajaisia vietettiin Tampereen Sampolassa marraskuussa 2016 taiteen, musiikin, puheen ja tanssin myötä. Kirjassa on kymmenen syvähaastatteluihin perustuvaa tositarinaa auttamistyön ammattilaisten omista, eroon päättyneistä aikuisiän kiintymyssuhteista – sekä puhutteleva, tarinoita peilaava kuvitus neljältä suomalaiselta kuvataiteilijalta.

Satu Kallion ja tarinoiden kertojien työprosessi on kestänyt useita vuosia, ja kertomuksia kirjaksi kirjoittaessa ovat myös kirjailijan kyyneleet olleet herkässä. Suomalaisten ihmissuhdetyössä toimivien miesten ja naisten tarinat tulevat lähelle jokaista, joka on kokenut tai seurannut läheltä parisuhteen haasteita, yhteyden ja yhteisen elämän iloa ja surua, lähentymisen, erkaantumisen, tyhjyyden ja eron hetkiä.

Olemme iloisia saadessamme julkaista Sadun kirjan, jonka toivomme avaavan keskustelua ja ilmapiiriä edelleen osittain vaietun asian, pitkän ihmissuhteen päättymisen, eron, elämän rikkoutumisen ja eheytymisen, perheen uudelleen muovautumisen ja kovia kokeneen ihmisen osalta.
Lue lisää ja tilaa kirja >

Tie nuoren sydämeenSatu Kallio:
Lämmöllä vihalla raivolla kaiholla
Rakkauden haavoja

PT-Kustannus 2016. 232 s. Koko 14,8 x 21 cm. Taidekuvitus. 39,00 €
JULKAISTU 19.11.2016

Psykologi Satu Kallion kirjassa on kymmenen haastatteluihin perustuvaa tositarinaa eroon päättyneistä aikuisiän kiintymyssuhteista. Tarinoiden kertojat puhuvat tunnesuhteista, ihmissuhteista, itsetunnosta, itsensä kokoamisesta ja selviytymisestä. He ovat ihmisiä, jotka auttavat ammatikseen toisia. Puhuttelevaksi kokonaisuudeksi kirjan täydentävät neljän suomalaisen kuvataiteilijan teokset.

Lue lisää ja tilaa kirja >

Aiemmat koulutukset 2013-2017

Seminaari, 5.-6.5.2017, Helsinki
Mielen ja kehon rajapinnalla
Mind/body-ykseyden parantaminen: plasebovaikutus ja tiedostamattoman parantava voima

Richard Kradin, USA & Seppo Vainio, Oulu

Lue lisää  >

Professori Richard Kradin valottaa kiisteltyä plasebo-ilmiötä: mistä on kysymys; mitä kehityspsykologiset ja neurologiset tutkimukset kertovat siitä, miten varhaiset kiintymyssuhteet vaikuttavat mielen ja aivojen parantaviin voimiin; miten kehityksellinen stressi ja kiintymyssuhteen häiriöt lisäävät psykosomaattisen oireilun ja fyysisten sairauksien riskiä; miten hyödyntää mielen parantavaa kykyä hoidossa. Seminaari tarkastelee sairauksien syitä ja hoitoa integroidusta mieli–keho-näkökulmasta lääketieteen ja psykoterapian kannalta.

Seminaarissa on tulkkaus suomeksi.

Kouluttajat:
Dr. Richard Kradin, immunopatologian erikoislääkäri, Massachusetts General Hospital; apulaisprofessori, Harvard University, USA
Prof. Seppo Vainio, kehitysbiologian professori, Oulun yliopisto

Lue lisää  >

Seminaari, 31.3.-1.4.2017, Hotel Haaga, Helsinki
Kiintymys ja läheisyys: rakkaussuhteen ymmärtäminen ja rakentaminen
Psykodynaamista ja tunnekeskeistä pariterapiaa EFT:tä integroiva seminaari

Christopher Clulow & Helene Igwebuike, UK

Lue lisää  >

Pienen lapsen turvallista kiintymyssuhdetta äitiinsä tai ensisijaiseen hoivaajaansa on pidetty aikuisuuden ihmissuhteiden perustavana rakennuselementtinä aina siitä lähtien, kun Freud kuvaili sen olevan ”ensimmäinen ja voimakkain rakkauden kohde ja kaikkien myöhempien rakkaussuhteiden prototyyppi”. Tämä kaksipäiväinen seminaari avartaa käsitystämme siitä, kuinka varhaisimmat rakastavat suhteemme toimivat, elleivät prototyyppinä, niin perustana kaikille aikuisiän rakkaudellisille suhteillemme, erityisesti niille joissa roolimme on olla puoliso tai vanhempi. Seminaarin ensimmäisenä päivänä tarkastelemme tapoja, joilla vanhemmat parina vaikuttavat lasten kiintymyssuhteen turvallisuuteen; tutkimme aikuisuuden rakkaussuhteiden osa-alueita ja niiden eroja lapsuuden rakkaussuhteisiin; sekä syvennämme ymmärrystämme turvallisen ja turvattoman parisuhteen olemuksesta. Toisena päivänä tuomme nämä peruselementit käsitteelliseltä tasolta terapeuttiseen käytäntöön.

Seminaarin kohderyhmänä ovat kaikki parien ja perheiden kanssa työskentelevät psykoterapeutit, psykologit, hoitajat, neuvojat, lääkärit ja muut työntekijät mm. perheneuvoloissa, perheasiainneuvottelukeskuksissa, väestöliiton neuvoloissa, mielenterveystoimistoissa, psykiatrisissa klinikoissa, kuntoutusyksiköissä; sekä yksityiset psykoterapeutit, jotka haluavat syventää ymmärrystään ja osaamistaan integroimalla psykodynaamisen, psykoanalyyttisen ja tunnekeskeisen terapian syvintä olemusta. Seminaari soveltuu myös kaikille, jotka haluavat ymmärtää lapsuuden kiintymyssuhteiden vaikutusta aikuisiän rakkaus- ja parisuhteisiin sekä vanhemmuuteen.

Seminaarissa on simultaanitulkkaus suomeksi.

Kouluttajat:
Dr. Christopher Clulow, psykoanalyyttisen pariterapian työnohjaaja ja kouluttaja, Tavistock Centre for Couple Relationships, Lontoo
Helene Igwebuike, tunnekeskeisen pariterapian terapeutti ja työnohjaaja, ICEEFT, Lontoo

Lue lisää >

Seminaari, 11.-12.11.2016, Tampere
Luottamuksen ja hoivan lukkojen avaaminen kiintymyssuhteissaan traumatisoituneen lapsen/nuoren kanssa
Kiintymyskeskeinen, terapeuttinen kasvatustyö kotona, sijaishoidossa ja koulussa

Dr. Courtney Rennicke, USA

Lue lisää >

Tehokas koulutus ja rentouttava vapaa-aika yhdessä: syksyn koulutuksemme järjestetään uudistetussa, upeassa kokoushotelli Scandic Rosendahlissa Pyhäjärven kauniissa järvimaisemassa, lähellä Tampereen keskustaa. Hotellissa on kattavat vapaa-ajan palvelut uima-altaineen sekä maksuton pysäköintialue, ja ovelta avautuvat upeat ulkoilumaastot.

Lapsille ja nuorille, joiden kiintymyssuhde omiin vanhempiin on rakentunut turvattomaksi tai jotka ovat kokeneet kaltoin kohtelua, väkivaltaa ja laiminlyöntiä, on vaarassa kehittyä monenlaisia psyykkisiä ongelmia sekä käytöshäiriöitä. Heidän syrjäytymisriskinsä on suuri. Tämä seminaari keskittyy valottamaan niitä keinoja, joiden avulla kiintymyshäiriöistä kärsivien lasten ja nuorten auttaminen tehostuu yhdessä hoitavien aikuisten kanssa sekä kotona että kodin ulkopuolella. Perustyökalut pohjautuvat Daniel Hughesin kehittämän vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian eli DDP-terapian tunnesuhdetta ja terapeuttista vuorovaikutusta rakentavaan asenteeseen ja toimintatapaan. DDP on tehokas menetelmä, jossa rakkauden, leikkisyyden, hyväksynnän, uteliaisuuden ja empatian kautta rakennetaan uudenlaista tunnetason kohtaamista vaikeasti oireilevan lapsen tai nuoren kanssa. Arjen vuorovaikutussuhteet, jotka saadaan rakennettua terapeuttisemmiksi, ovat niitä joiden avulla kuntoutuminen parhaiten tapahtuu. Psykologi Courtney Rennicke, PhD, on DDP®-terapeutti, -työnohjaaja ja -kouluttaja sekä DDP Instituten johtokunnan jäsen.

Lue lisää >

Arthur Becker-WeidmanDDP-peruskurssi, 7.-10.11.2016, Tampere
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, DDP®, traumaperäisen kiintymyshäiriön hoidossa

Dr. Courtney Rennicke, USA

Lue lisää >

DDP-terapian ja -hoitomallin peruskurssi terapeuteille, terapiatyötä tekeville, kasvattajille ja ammattilaisille, jotka kohtaavat lasten ja nuorten tunne-elämän, kehityksen ja ihmissuhteiden ongelmia, erityisesti varhaisissa ihmissuhteissa syntyneitä vaikeita traumoja. Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia DDP on paljon enemmän kuin terapiamuoto. Se on kiintymyskeskeinen työkalupakki, jonka avulla rakennetaan emotionaalista yhteyttä ja itsenäistä selviämiskykyä vaikeistakin tunne-elämän ja kiintymyssuhteen ongelmista kärsivän lapsen tai nuoren kanssa. Menetelmä on tehokas myös aikuisten kanssa työskenneltäessä.

DDP-peruskurssi antaa edellytykset soveltaa DDP-menetelmää omassa työssä ja vanhemmuudessa. Neljän päivän peruskurssi on uusien vaatimusten mukainen, DDP-instituutin hyväksymä kurssi. Peruskurssit ovat olleet aiempina vuosina hyvin suosittuja ja täyteen varattuja. Hinta 870 €/4 pv, sis. ALV, materiaalit, lounaat ja kahvit. Tulkkausapua ja suomenkielistä työskentelyä tarpeen mukaan. Psykologi Courtney Rennicke, PhD, on DDP®-terapeutti, -työnohjaaja ja -kouluttaja sekä DDP Instituten johtokunnan jäsen.

Lue lisää >

Charlotte ReznickSeminaari, 3.-4.12.2015, Helsinki (peruuntunut)
Mindfulness, meditaatio ja mielikuvitus
Joustavuutta ja selviämiskykyä traumatisoituneille ja kaikille lapsille ja nuorille!

Dr. Charlotte Reznick, USA

Jouduimme perumaan tämän seminaarin Charlotte Reznickin Euroopan-koulutusten peruuntuessa meistä riippumattomista syistä. Seminaarin nettisivulta voit kuitenkin lukea lisää MMI-menetelmästä. Mielikuvien ja sisäisen maailman valtavat voimavarat – miten mindfulness, meditaatio ja luovat mielikuvitusstrategiat (MMI) auttavat lapsia ja nuoria kehittämään kykyä selvitä elämän vaikeimmissa haasteissa ja traumoissa? Seminaari opastaa meitä auttamaan lapsia ja nuoria ymmärtämään, parantamaan ja arvostamaan itseään. Viimeisimmät tutkimukset koskien mindfulnessia, meditaatiota ja luovia mielikuvitusstrategioita (MMI) · MMI emotionaalisen stressin vähentämisessä · Ahdistuksen ja pelkojen hallinta (tulevaisuus, menetys, kuolema) · Vihan, pettymyksen ja loukkaantumisen tunteet · Itsensä hyväksyminen, arvostaminen ja kunnioittaminen.
Lue lisää >

Al PessoSeminaari, 13.-14.11.2015, Tampere (peruuntunut)
Uudet kehotietoiset muistot avaimena parempaan huomiseen
Pesso-Boyden System Psychomotor ihmissuhdetrauman hoidossa

Albert Pesso, USA

Pesso Boyden -menetelmän kehittäjän Al Pesson oli tarkoitus vetää seminaari marraskuussa 2015, mutta hänen vakavan sairastumisensa vuoksi koulutus jouduttiin perumaan. Hienon elämäntyön tehnyt Al Pesso nukkui pois toukokuussa 2016, mutta hänen työnsä jatkuu. Seminaarin nettisivulta voit lukea menetelmästä ja löydät linkkejä lisätietoihin. Albert Pesson ja Diane Boyden-Pesson vuodesta 1961 kehittämää ainutlaatuista mind–body-menetelmää, Pesso Boyden System Psychotherapy (PBSP), on sanottu edistyneimmäksi emotionaalisen uudelleenohjelmoinnin menetelmäksi. PBSP korjaa elämässä täyttymättä jääneiden emotionaalisten tarpeiden jättämät aukot ja vauriot käyttäen erityisiä prosesseja, joiden avulla luodaan ’uusia muistoja’. Nämä uudet muistot täyttävät symbolisesti kehitykselliset perustarpeet, jotka aiemmin elämässä ovat jääneet täyttymättä: paikan, hoivan, tuen, turvan ja rajojen tarpeet. PBSP-tekniikat ovat terapeutille tehokas työkalu vähentää vastarintaa ja negatiivista transferenssia sekä affektiivisen säätelyn häiriöitä. PBSP:n teoriaa ja tekniikoita tukevat myös viimeaikaiset neurotutkimuksen löydökset peilisoluista, empatiasta, moraalisuudesta ja kielen vaikutuksesta mielen teoriaan. Vuonna 2013 järjestimme Pesso Boyden -menetelmän tutustumispäivän.
Lue lisää >

Arthur Becker-WeidmanDDP-peruskurssi, 26.-29.10.2015, Tampere
Auta lasta kiintymään
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, DDP®, traumaperäisen kiintymyshäiriön hoidossa

Dr. Arthur Becker-Weidman, USA

DDP-terapian ja -hoitomallin peruskurssi terapeuteille, terapiatyötä tekeville, kasvattajille ja DDPammattilaisille, jotka kohtaavat lasten ja nuorten tunne-elämän, kehityksen ja ihmissuhteiden ongelmia, erityisesti varhaisissa ihmissuhteissa syntyneitä vaikeita traumoja. Uusien vaatimusten mukainen kurssi.
Lue lisää >

DDP-jatkokurssi I, 2.-4.11.2015, Tampere
Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian jatkokurssi I

Dr. Arthur Becker-Weidman, USA

DDP-jatkokurssi peruskurssin käyneille.
Lue lisää >

DDP-jatkokurssi II, 4.-6.11.2015, Tampere
Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian jatkokurssi II

Dr. Arthur Becker-Weidman, USA

DDP-jatkokurssi peruskurssin sekä jatkokurssin 1 käyneille.
Lue lisää >

Daniel HughesSeminaari, 20.–21.10.2014, Tampere
Kiintymyshäiriöisen lapsen tai nuoren hoito ja hoiva
Rakastavan yhteyden luominen lapsen ja hoivaajan välille

DDP-terapian peruskurssi, 22.-24.10.2014, Tampere
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia DDP kiintymyssuhdetraumojen hoidossa
DDP

Daniel A. Hughes, USA

Lue lisää: seminaari > | DDP-peruskurssi >

Odotettu Dan Hughes jälleen Suomessa! Seminaari ja DDP-kurssi keskittyvät traumaperäisiin kiintymyshäiriöihin ja erityisesti niiden näyttöön perustuvaan hoitoon. Pääpaino on siinä, miten terapeuttisen vanhemmuuden/hoidon sekä tieteellisesti tehokkaaksi osoitetun vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (Dyadic Developmental Psychotherapy®, DDP®) avulla autetaan traumatisoitunutta lasta/nuorta rakentamaan kykyä kiintyä, kehittää terveempää tunne-elämää ja parempia ihmissuhteita.

Lue lisää: seminaari > | DDP-peruskurssi >

John WhitwellSeminaari, 14.-15.8.2014, Tampere
Ruoan emotionaalinen ja terapeuttinen merkitys
Parantava vuorovaikutus kiintymystraumojen hoidossa

John Whitwell, UK

Lue lisää >

Ruoka ja syöminen saattavat olla hyvin emotionaalisesti latautuneita asioita. Koulutus keskittyy siihen, miten ruokaan, ruoan saamiseen ja antamiseen sekä ruokailuun liittyviä merkityksiä, tunnelatauksia ja syömisen tai syöttämisen emotionaalista vuorovaikutusta voidaan käyttää terapeuttisesti, varhaisiällä syntyneiden traumojen hoidossa, sijaishuollossa, adoptioperheissä, ammatillisessa hoidossa, osastohoidossa ja muissa yhteyksissä missä jokapäiväiseen ruokaan ja syömiseen hyvin usein liittyy ongelmia tai häiriöitä.

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja ammattitaitoa syömiseen liittyvistä ongelmista ja häiriökäyttäytymisestä, niiden taustalla olevista syistä ja niiden hoitamisesta terapeuttisessa arjessa, sekä antaa keinoja jotka tukevat työntekijän, sijaisvanhemman tai vanhemman jaksamista hänen arjen työssään. Miten tulkita syömiseen ja ruokaan liittyviä erityisvaikeuksia ja käyttää tätä ymmärrystä hyväksi autettaessa vaurioitunutta lasta tai nuorta eheytymään?

Lue lisää >

Brian BroomSeminaari, 5.-6.6.2014, Tampere
Sairaus täynnä merkityksiä
Kokemukset ja merkitykset fyysisen sairauden aiheuttajina

Brian Broom, Uusi-Seelanti

Lue lisää >

Erikoislääkäri, psykoterapeutti Brian Broom on yli 20 vuoden ajan tutkinut kliinisessä työssään mielen ja kehon yhteyttä ja nähnyt lukemattomia tapauksia joissa sairauden merkityksiin perustuva lähestymistapa on auttanut potilasta vaikeissa fyysisissä sairauksissa, kun perinteiset lääketieteen keinot eivät ole tehonneet. Broom on kehittänyt menetelmiä käytännön mind/body-työhön. Kyse on mielen, kehon ja henkisyyden yhteydestä: miten ihmisen elämässään kokemat asiat ja niiden tietoiset tai tiedostamattomat merkitykset ovat yhteydessä hänen kehoonsa ja miten tämä ilmenee terveytenä tai sen puuttumisena. Broom on työssään nähnyt konkreettisesti, että sairauden merkityksessä on järkeä, se avaa mahdollisuuden siihen että potilaat voisivat todella hyötyä hoidosta ja että heitä hoitavat henkilöt voisivat olla sellaisia lääkäreitä, hoitajia, terapeutteja ja parantajia joihin potilailla ja asiakkailla on oikeus.

Yhteistyössä:
Psykofyysinen psykoterapia

Lue lisää >

DDPSeminaari/workshop, Tampere, 5.10.2013
Psykomotorinen kehopsykoterapia ihmissuhdetrauman hoidossa
Johdanto Pesso Boyden System Psychomotor -menetelmään

Petra Winnette, PhD & Miles Winnette, PhD, Tsekki/USA

Albert Pesson ja Diane Boyden-Pesson vuodesta 1961 kehittämää ainutlaatuista mind–body-menetelmää, Pesso Boyden System Psychotherapy (PBSP), on sanottu edistyneimmäksi emotionaalisen uudelleenohjelmoinnin menetelmäksi. PBSP korjaa elämässä täyttymättä jääneiden emotionaalisten tarpeiden jättämät aukot ja vauriot käyttäen erityisiä prosesseja, joiden avulla luodaan ’uusia muistoja’. Nämä uudet muistot täyttävät symbolisesti kehitykselliset perustarpeet, jotka aiemmin elämässä ovat jääneet täyttymättä: paikan, hoivan, tuen, turvan ja rajojen tarpeet. PBSP-tekniikat ovat terapeutille tehokas työkalu vähentää vastarintaa ja negatiivista transferenssia sekä affektiivisen säätelyn häiriöitä. PBSP:n teoriaa ja tekniikoita tukevat myös viimeaikaiset neurotutkimuksen löydökset peilisoluista, empatiasta, moraalisuudesta ja kielen vaikutuksesta mielen teoriaan.

Lue lisää >

Jonathan BaylinSeminaari, Tampere-talo 3.-4.10.2013 · Videoyhteys Ouluun
”Hyvät yhteydet”: henkilöiden välinen neurobiologia ja aivot lapsi–vanhempi-hoitosuhteessa
Lukkiutuneesta luottamuksesta yhteyden rakentamiseen

Dr. Jonathan Baylin, USA

Seminaari uraauurtavasta tutkimuksesta terveen hoivan ja huolenpidon takana oleviin aivojen mekanismeihin. Emootioiden neurobiologiset juuret ja oma kiintymyshistoria vaikuttavat siihen, millainen hoito-, hoiva- tai terapiasuhteesta muodostuu. Mitä ovat ”hyvän huolenpidon” järjestelmät aivoissa, mitä tapahtuu kun vanhempi tai hoitaja on vahva ja vakaa, tai silloin kun jokin aikuisen suhteessa lapseen lukkiutuu? Kuinka kehittää ”vanhemmuuden aivoja”?

Lue lisää >

DDPSeminaari, Helsinki 28.-29.1.2013 (videoyhteys Ouluun)
Auta lasta kiintymään
Traumaperäisen kiintymyshäiriön arviointi ja hoito

DDP-peruskurssi terapiatyötä tekeville, Hki 30.1.-1.2.2013
Auta lasta kiintymään
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia®, DDP®,
traumaperäisen kiintymyshäiriön hoidossa

Dr. Arthur Becker-Weidman, USA

Seminaari ja peruskurssi keskittyvät traumaperäisiin kiintymyshäiriöihin ja erityisesti niiden näyttöön perustuvaan hoitoon. Pääpaino on siinä, miten terapeuttisen vanhemmuuden/hoidon sekä tieteellisesti tehokkaaksi osoitetun vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (Dyadic Developmental Psychotherapy®, DDP®) periaatteiden avulla autetaan traumatisoitunutta lasta/ nuorta rakentamaan kykyä kiintyä, kehittää terveempää tunne-elämää ja parempia ihmissuhteita – kaikki hyvän elämän perusasioita. Koulutukset antavat myös kokonaiskäsityksen kompleksisesta ihmissuhdetraumasta ja siitä, miten se vaurioittaa kehitystä.
Lue lisää >

Menneet tapahtumat 2011-2012

Seminaari, Tampere-talo 27.-28.9.2012
Syömishäiriöt ja itsensä vahingoittaminen – ”Kohteena keho”
Näyttöön perustuva hoito

Paul van Heeswijk , UK  &  syömishäiriöklinikan tiimi

Ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua syömishäiriöisten ja itseään vahingoittavien lasten ja nuorten hoitoon monialaisesti, käytännöllisin ja terapeuttisin lähestymistavoin. Brittiläisen syömishäiriöklinikan tiimi, Eating Disorders Child and Adolescent Service - Wisteria Ward, Springfield University Hospital, jakaa kokemuksensa nuorten anorektikoiden, bulimikkojen ja itseään vahingoittavien potilaiden hoitamisesta.
Lue lisää >

Seminaari, Tampere-talo 3.-4.10.2011
Kiintymyspohjainen vanhemmuus ja perheterapia
Tehokasta apua kiintymysongelmista kärsiville lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen/kasvattajilleen

Daniel A. Hughes, USA

Seminaari keskittyy siihen, miten kiintymyssuhde ja sen hoito otetaan tärkeimmäksi asiaksi pyrittäessä auttamaan kiintymysongelmista kärsiviä lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään/hoitopaikkojaan.
Lue lisää >

DDP-peruskurssi, Tampere-talo 5.-7.10.2011
Auta lasta kiintymään
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, DDP®, traumaperäisen kiintymyshäiriön hoidossa

Daniel A. Hughes, USA

DDP-peruskurssi terapeuteille ja terapiatyötä tekeville.
Lue lisää >

DDP-jatkokurssi I, 10.-12.10.2011
Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian jatkokurssi I

Daniel A. Hughes, USA

DDP-jatkokurssi peruskurssin käyneille.
Lue lisää >

DDP-jatkokurssi II, 12.-14.10.2011
Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian jatkokurssi II

Daniel A. Hughes, USA

DDP-jatkokurssi peruskurssin sekä jatkokurssin 1 käyneille.
Lue lisää >