Tervetuloa

Tulevat koulutukset

Syksyn 2016 koulutukset ovat suunnitteilla. Kiintymyskeskeisen ja kokonaisvaltaisen hoidon sekä DDP-terapian koulutukset jatkuvat ja vierailulle saapuu huippuluokan kouluttajia. Tilaa uutiskirjeemme, niin saat suoraan sähköpostiisi päivitetyt tiedot tulevista koulutuksista ja ilmoittautumisajoista.

Seminaari, 2016/2017
Syömishäiriöt ja itsensä vahingoittaminen – ”Kohteena keho”
Näyttöön perustuva hoito

Wisteria Ward -syömishäiriöklinikan tiimi, UK

Syömishäiriöt ja monenlainen itsensä vahingoittaminen yleistyvät nuorten keskuudessa, ja yhä useammin jopa pienet lapset kärsivät näistä toisiinsa kietoutuneista vaikeuksista. Brittiläisen syömishäiriöklinikan tiimi, Eating Disorders Child and Adolescent Service - Wisteria Ward, Springfield University Hospital, jakaa kokemuksensa nuorten anorektikoiden, bulimikkojen ja itseään vahingoittavien potilaiden hoitamisesta. Jatkoa vuonna 2012 järjestetylle syömishäiriöseminaarille.
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.

Aiemmat koulutukset 2013-2015

Charlotte ReznickSeminaari, 3.-4.12.2015, Helsinki
Mindfulness, meditaatio ja mielikuvitus
Joustavuutta ja selviämiskykyä traumatisoituneille ja kaikille lapsille ja nuorille!

Dr. Charlotte Reznick, USA

Mielikuvien ja sisäisen maailman valtavat voimavarat – miten mindfulness, meditaatio ja luovat mielikuvitusstrategiat (MMI) auttavat lapsia ja nuoria kehittämään kykyä selvitä elämän vaikeimmissa haasteissa ja traumoissa? Seminaari opastaa meitä auttamaan lapsia ja nuoria ymmärtämään, parantamaan ja arvostamaan itseään. Viimeisimmät tutkimukset koskien mindfulnessia, meditaatiota ja luovia mielikuvitusstrategioita (MMI) · MMI emotionaalisen stressin vähentämisessä · Ahdistuksen ja pelkojen hallinta (tulevaisuus, menetys, kuolema) · Vihan, pettymyksen ja loukkaantumisen tunteet · Itsensä hyväksyminen, arvostaminen ja kunnioittaminen.
Lue lisää >

Al PessoSeminaari, 13.-14.11.2015, Tampere
Uudet kehotietoiset muistot avaimena parempaan huomiseen
Pesso-Boyden System Psychomotor ihmissuhdetrauman hoidossa

Albert Pesso, USA

Pesso Boyden -menetelmän kehittäjä Al Pesso saapuu Suomeen! Albert Pesson ja Diane Boyden-Pesson vuodesta 1961 kehittämää ainutlaatuista mind–body-menetelmää, Pesso Boyden System Psychotherapy (PBSP), on sanottu edistyneimmäksi emotionaalisen uudelleenohjelmoinnin menetelmäksi. PBSP korjaa elämässä täyttymättä jääneiden emotionaalisten tarpeiden jättämät aukot ja vauriot käyttäen erityisiä prosesseja, joiden avulla luodaan ’uusia muistoja’. Nämä uudet muistot täyttävät symbolisesti kehitykselliset perustarpeet, jotka aiemmin elämässä ovat jääneet täyttymättä: paikan, hoivan, tuen, turvan ja rajojen tarpeet. PBSP-tekniikat ovat terapeutille tehokas työkalu vähentää vastarintaa ja negatiivista transferenssia sekä affektiivisen säätelyn häiriöitä. PBSP:n teoriaa ja tekniikoita tukevat myös viimeaikaiset neurotutkimuksen löydökset peilisoluista, empatiasta, moraalisuudesta ja kielen vaikutuksesta mielen teoriaan. Vuonna 2013 järjestimme Pesso Boyden -menetelmän tutustumispäivän, nyt tarjolla on menetelmän kehittäjän vetämä kahden päivän koulutus.
Lue lisää >

Arthur Becker-WeidmanDDP-peruskurssi, 26.-29.10.2015, Tampere
Auta lasta kiintymään
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, DDP®, traumaperäisen kiintymyshäiriön hoidossa

Dr. Arthur Becker-Weidman, USA

DDP-terapian ja -hoitomallin peruskurssi terapeuteille, terapiatyötä tekeville, kasvattajille ja DDPammattilaisille, jotka kohtaavat lasten ja nuorten tunne-elämän, kehityksen ja ihmissuhteiden ongelmia, erityisesti varhaisissa ihmissuhteissa syntyneitä vaikeita traumoja. Uusien vaatimusten mukainen kurssi.
Lue lisää >

DDP-jatkokurssi I, 2.-4.11.2015, Tampere
Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian jatkokurssi I

Dr. Arthur Becker-Weidman, USA

DDP-jatkokurssi peruskurssin käyneille.
Lue lisää >

DDP-jatkokurssi II, 4.-6.11.2015, Tampere
Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian jatkokurssi II

Dr. Arthur Becker-Weidman, USA

DDP-jatkokurssi peruskurssin sekä jatkokurssin 1 käyneille.
Lue lisää >

Daniel HughesSeminaari, 20.–21.10.2014, Tampere
Kiintymyshäiriöisen lapsen tai nuoren hoito ja hoiva
Rakastavan yhteyden luominen lapsen ja hoivaajan välille

DDP-terapian peruskurssi, 22.-24.10.2014, Tampere
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia DDP kiintymyssuhdetraumojen hoidossa
DDP

Daniel A. Hughes, USA

Lue lisää: seminaari > | DDP-peruskurssi >

Odotettu Dan Hughes jälleen Suomessa! Seminaari ja DDP-kurssi keskittyvät traumaperäisiin kiintymyshäiriöihin ja erityisesti niiden näyttöön perustuvaan hoitoon. Pääpaino on siinä, miten terapeuttisen vanhemmuuden/hoidon sekä tieteellisesti tehokkaaksi osoitetun vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (Dyadic Developmental Psychotherapy®, DDP®) avulla autetaan traumatisoitunutta lasta/nuorta rakentamaan kykyä kiintyä, kehittää terveempää tunne-elämää ja parempia ihmissuhteita.

Lue lisää: seminaari > | DDP-peruskurssi >

John WhitwellSeminaari, 14.-15.8.2014, Tampere
Ruoan emotionaalinen ja terapeuttinen merkitys
Parantava vuorovaikutus kiintymystraumojen hoidossa

John Whitwell, UK

Lue lisää >

Ruoka ja syöminen saattavat olla hyvin emotionaalisesti latautuneita asioita. Koulutus keskittyy siihen, miten ruokaan, ruoan saamiseen ja antamiseen sekä ruokailuun liittyviä merkityksiä, tunnelatauksia ja syömisen tai syöttämisen emotionaalista vuorovaikutusta voidaan käyttää terapeuttisesti, varhaisiällä syntyneiden traumojen hoidossa, sijaishuollossa, adoptioperheissä, ammatillisessa hoidossa, osastohoidossa ja muissa yhteyksissä missä jokapäiväiseen ruokaan ja syömiseen hyvin usein liittyy ongelmia tai häiriöitä.

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja ammattitaitoa syömiseen liittyvistä ongelmista ja häiriökäyttäytymisestä, niiden taustalla olevista syistä ja niiden hoitamisesta terapeuttisessa arjessa, sekä antaa keinoja jotka tukevat työntekijän, sijaisvanhemman tai vanhemman jaksamista hänen arjen työssään. Miten tulkita syömiseen ja ruokaan liittyviä erityisvaikeuksia ja käyttää tätä ymmärrystä hyväksi autettaessa vaurioitunutta lasta tai nuorta eheytymään?

Lue lisää >

Brian BroomSeminaari, 5.-6.6.2014, Tampere
Sairaus täynnä merkityksiä
Kokemukset ja merkitykset fyysisen sairauden aiheuttajina

Brian Broom, Uusi-Seelanti

Lue lisää >

Erikoislääkäri, psykoterapeutti Brian Broom on yli 20 vuoden ajan tutkinut kliinisessä työssään mielen ja kehon yhteyttä ja nähnyt lukemattomia tapauksia joissa sairauden merkityksiin perustuva lähestymistapa on auttanut potilasta vaikeissa fyysisissä sairauksissa, kun perinteiset lääketieteen keinot eivät ole tehonneet. Broom on kehittänyt menetelmiä käytännön mind/body-työhön. Kyse on mielen, kehon ja henkisyyden yhteydestä: miten ihmisen elämässään kokemat asiat ja niiden tietoiset tai tiedostamattomat merkitykset ovat yhteydessä hänen kehoonsa ja miten tämä ilmenee terveytenä tai sen puuttumisena. Broom on työssään nähnyt konkreettisesti, että sairauden merkityksessä on järkeä, se avaa mahdollisuuden siihen että potilaat voisivat todella hyötyä hoidosta ja että heitä hoitavat henkilöt voisivat olla sellaisia lääkäreitä, hoitajia, terapeutteja ja parantajia joihin potilailla ja asiakkailla on oikeus.

Yhteistyössä:
Psykofyysinen psykoterapia

Lue lisää >

DDPSeminaari/workshop, Tampere, 5.10.2013
Psykomotorinen kehopsykoterapia ihmissuhdetrauman hoidossa
Johdanto Pesso Boyden System Psychomotor -menetelmään

Petra Winnette, PhD & Miles Winnette, PhD, Tsekki/USA

Albert Pesson ja Diane Boyden-Pesson vuodesta 1961 kehittämää ainutlaatuista mind–body-menetelmää, Pesso Boyden System Psychotherapy (PBSP), on sanottu edistyneimmäksi emotionaalisen uudelleenohjelmoinnin menetelmäksi. PBSP korjaa elämässä täyttymättä jääneiden emotionaalisten tarpeiden jättämät aukot ja vauriot käyttäen erityisiä prosesseja, joiden avulla luodaan ’uusia muistoja’. Nämä uudet muistot täyttävät symbolisesti kehitykselliset perustarpeet, jotka aiemmin elämässä ovat jääneet täyttymättä: paikan, hoivan, tuen, turvan ja rajojen tarpeet. PBSP-tekniikat ovat terapeutille tehokas työkalu vähentää vastarintaa ja negatiivista transferenssia sekä affektiivisen säätelyn häiriöitä. PBSP:n teoriaa ja tekniikoita tukevat myös viimeaikaiset neurotutkimuksen löydökset peilisoluista, empatiasta, moraalisuudesta ja kielen vaikutuksesta mielen teoriaan.

Lue lisää >

Jonathan BaylinSeminaari, Tampere-talo 3.-4.10.2013 · Videoyhteys Ouluun
”Hyvät yhteydet”: henkilöiden välinen neurobiologia ja aivot lapsi–vanhempi-hoitosuhteessa
Lukkiutuneesta luottamuksesta yhteyden rakentamiseen

Dr. Jonathan Baylin, USA

Seminaari uraauurtavasta tutkimuksesta terveen hoivan ja huolenpidon takana oleviin aivojen mekanismeihin. Emootioiden neurobiologiset juuret ja oma kiintymyshistoria vaikuttavat siihen, millainen hoito-, hoiva- tai terapiasuhteesta muodostuu. Mitä ovat ”hyvän huolenpidon” järjestelmät aivoissa, mitä tapahtuu kun vanhempi tai hoitaja on vahva ja vakaa, tai silloin kun jokin aikuisen suhteessa lapseen lukkiutuu? Kuinka kehittää ”vanhemmuuden aivoja”?

Lue lisää >

DDPSeminaari, Helsinki 28.-29.1.2013 (videoyhteys Ouluun)
Auta lasta kiintymään
Traumaperäisen kiintymyshäiriön arviointi ja hoito

DDP-peruskurssi terapiatyötä tekeville, Hki 30.1.-1.2.2013
Auta lasta kiintymään
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia®, DDP®,
traumaperäisen kiintymyshäiriön hoidossa

Dr. Arthur Becker-Weidman, USA

Seminaari ja peruskurssi keskittyvät traumaperäisiin kiintymyshäiriöihin ja erityisesti niiden näyttöön perustuvaan hoitoon. Pääpaino on siinä, miten terapeuttisen vanhemmuuden/hoidon sekä tieteellisesti tehokkaaksi osoitetun vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (Dyadic Developmental Psychotherapy®, DDP®) periaatteiden avulla autetaan traumatisoitunutta lasta/ nuorta rakentamaan kykyä kiintyä, kehittää terveempää tunne-elämää ja parempia ihmissuhteita – kaikki hyvän elämän perusasioita. Koulutukset antavat myös kokonaiskäsityksen kompleksisesta ihmissuhdetraumasta ja siitä, miten se vaurioittaa kehitystä.
Lue lisää >

Menneet tapahtumat 2011-2012

Seminaari, Tampere-talo 27.-28.9.2012
Syömishäiriöt ja itsensä vahingoittaminen – ”Kohteena keho”
Näyttöön perustuva hoito

Paul van Heeswijk , UK  &  syömishäiriöklinikan tiimi

Ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua syömishäiriöisten ja itseään vahingoittavien lasten ja nuorten hoitoon monialaisesti, käytännöllisin ja terapeuttisin lähestymistavoin. Brittiläisen syömishäiriöklinikan tiimi, Eating Disorders Child and Adolescent Service - Wisteria Ward, Springfield University Hospital, jakaa kokemuksensa nuorten anorektikoiden, bulimikkojen ja itseään vahingoittavien potilaiden hoitamisesta.
Lue lisää >

Seminaari, Tampere-talo 3.-4.10.2011
Kiintymyspohjainen vanhemmuus ja perheterapia
Tehokasta apua kiintymysongelmista kärsiville lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen/kasvattajilleen

Daniel A. Hughes, USA

Seminaari keskittyy siihen, miten kiintymyssuhde ja sen hoito otetaan tärkeimmäksi asiaksi pyrittäessä auttamaan kiintymysongelmista kärsiviä lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään/hoitopaikkojaan.
Lue lisää >

DDP-peruskurssi, Tampere-talo 5.-7.10.2011
Auta lasta kiintymään
Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia, DDP®, traumaperäisen kiintymyshäiriön hoidossa

Daniel A. Hughes, USA

DDP-peruskurssi terapeuteille ja terapiatyötä tekeville.
Lue lisää >

DDP-jatkokurssi I, 10.-12.10.2011
Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian jatkokurssi I

Daniel A. Hughes, USA

DDP-jatkokurssi peruskurssin käyneille.
Lue lisää >

DDP-jatkokurssi II, 12.-14.10.2011
Vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian jatkokurssi II

Daniel A. Hughes, USA

DDP-jatkokurssi peruskurssin sekä jatkokurssin 1 käyneille.
Lue lisää >